Jako Albánie?

29. března 2011
Z článku Jiřího Peterky stojí za pozornost tento graf - kolik je virtuálních operátorů v zemích Evropy. Jsme na úrovni Albánie, Běloruska, Moldávie a některých států býv. Jugoslávie. Předběhlo nás i Bulharsko, Rumunsko, Slovensko a Ukrajina. Nelíbí?

 Velký obrázek
Štítky: