Budeme vypínat mobily?

1. května 2011
Protesty formou vypínání telefonů jsou ve světě běžné. V Argentině je organizuje Consumer Protection Association - obdoba našeho Sdružení Obrany Spotřebitelů. Naše SOS ale nic podobného neudělá. A co ty? Vypnul(a) bys na hodinu dvě svůj mobil?

The cellular blackout is August 21 | New Cell Phones
Štítky: