Počet operátorů v EU roste

12. února 2012
Jedním z oblíbených argumentů předsedy rady ČTÚ Pavla Dvořáka ve prospěch oligopolu je počet operátorů v zemích EU. Podle něj převažují země, které tak jako náš trh, obsluhují tři operátoři. To už ale není pravda. Trhy se neustále vyvíjí a počet operátorů a tím i konkurence na trzích EU roste.

Již ve14 ze 27 zemí EU jsou čtyři a více operátorů GSM a UMTS. A v letošním roce se 4. operátor objeví ještě v Belgii a Maďarsku. Celkový počet zemí se 4 operátory se tak rozroste na 16.

Všechny uvedené země mají 4. operátora na technologiích GSM a UMTS! A s nástupem LTE se počet operátorů bude dále zvyšovat.

Zajímavosti
V Německu a Polsku jsou 4 GSM operátoři. Čtyři GSM operátoři ještě nedávno byli i ve Velké Británii, kde došlo ke spojení Orange a T-Mobile. Dokazuje to, že existence 4 GSM operátorů v jedné zemi je možná!

Již ve 13 zemích působí 4 UMTS operátoři a další se na trh chystají. Do tohoto stavu však Česko bez revize licencí nikdy nedospěje! Poděkovat můžeme podezřelé rozdavačnosti ČTÚ, který v letech 2001 a 2005 vydal tři licence 2x20 MHz a plně tak obsadil pásmo 2100 MHz.

Zajímavá je i Velká Británie, kde až do spojení Orange a T-Mobile působilo celkem 5 GSM a UMTS operátorů.

Co z toho plyne?
Výše uvedená fakta opětovně usvědčují Pavla Dvořáka z neznalosti nebo ještě hůř, z úmyslné manipulace s daty. Ostatně nebylo by to poprvé, co ČTÚ manipuluje daty. Vzpomeňme loňskou tarifgate.

Podstatné je, že připravovaná aukce frekvencí z digitální dividendy v časovém horizontu 2 let nového operátora do Česka nepřinese! Aby bylo dosaženo tolik potřebného zvýšení konkurence na telekomunikačním trhu, je třeba aukci frekvencí využít nepřímo! K revizi již vydaných licencí v pásmech 900 MHz a 2100 MHz! Tam je zcela nezbytné vytvořit prostor pro 4. a případně i 5. operátora!