Najde ČTÚ odvahu k revizi licencí?

29. března 2012
Již dlouho upozorňujeme na skutečnost, že operátoři v letech 2001 a 2005 získali licence na 2x20 MHz v pásmu 2100 MHz, které dlouhodobě nevyužívají. Fakticky tak došlo ke hromadění spektra, které Česku chybí pro 4. operátora jakým je třeba francouzský Free Mobile. ČTÚ tyto skutečnosti popírá a na přímý dotaz jednoho z našich příznivců uvádí:


K Vašemu podnětu na zahájení řízení o změně či odnětí oprávnění k využívání rádiových kmitočtů podle § 19 ZEK či řízení omezení počtu práv podle § 20 ZEK sdělujeme, že Český telekomunikační úřad průběžně vyhodnocuje, zda jsou přidělené kmitočty efektivně využívány. A to nejen v případě výše uvedených operátorů, ale všech držitelů přídělů či individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. Pro ilustraci například upozorňujeme na to, že ČTÚ v poslední době zahájil podle § 20 ZEK u tří kmitočtových úseků proceduru přezkumu důvodů pro omezení počtu práv.
...
Nicméně ve Vámi uváděném případě přídělů pro sítě UMTS ČTÚ důvod pro postup dle § 19 či 20 ZEK neshledal.


Ve středu 21. března byl na programu jednání vlády materiál s názvem "Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů". Velmi zajímavá je důvodová zpráva k tomuto materiálu, která mj. říká:

V neposlední řadě je nutné vzít v úvahu skutečnost, že pokud chtějí současní držitelé UMTS přídělů zabránit odebrání nevyužívaných částí přídělů, musí je tento rok začít využívat, tedy i platit za ně poplatky. Tyto poplatky opět přinesou již tento rok do státního rozpočtu desítky milionů.


Jinými slovy: vládní materiál je v přímém rozporu s oficiálním vyjádřením ČTÚ a potvrzuje naši verzi - operátoři získané spektrum nevyužívají. To by jim mělo být odebráno a nabídnuto novému zájemci o výstavbu 4. UMTS sítě.


Najde ČTÚ odvahu k revizi licencí?
Bdělého pozorovatele konání ČTÚ asi nepřekvapí, že ČTÚ směrem k veřejnosti neustále manipuluje s fakty a často se tak snaží zakrývat vlastní neschopnost. Jenže, zákon 106/1009 Sb. na nepoctivé úředníky nepamatuje a těm nehrozí žádné sankce. A tak se občanům této země nadále a beztrestně lže.

Podstatnější ale je, zda ustrašený předseda rady ČTÚ Pavel Dvořák bude tím, kdo se odhodlá k tak radikálnímu kroku "odebrání nevyužívaných částí přídělů" - lidově revizi licencí. Vláda projednání navrhovaného materiálu odložila o měsíc. To už budou známy všechny připomínky k navrženým podmínkám aukce frekvencí. Hraje se o čas?
Štítky:
 1. Anonymní

  odpoved je jasna predem, NEee.
  Zacinam nabyvat dojmu, ze je nacase pripravit hromadnou zalobu na stavajici cleny rady CTU:
  - za necinnost a zanedbani povinnosti pri sprave ciziho majetku (frekvenci)
  - za zneuzivani pravomoci pri tvorbe podminek pro drazbu frekvenci, tak ze je usili na miru stavajicim operatorum
  - za nedodrzovani zakonu ZoEK, ktery CTU narizuje ochranu spotrebitele a trhu, ale vedeni tak necini

  Zazadat taktez NKU o kontrolu zda pri tvorbe pravidel drazby bylo a je vse dle zakonu - jde preci o verejnou zakazku...