Podivný spěch ČTÚ

8. března 2012
Včerejší tisková zpráva ČTÚ oznámila, že rada ČTÚ projednala a schválila návrh podmínek aukce digitální dividendy. Podmínky by měly být zveřejněny ke konzultaci už příští týden. Tak rychlý postup v plnění úkolů je v případě ČTÚ velmi překvapivý.

Usnesení vlády č. 78/2011 ukládá ČTÚ: "zahájit proces výběrového řízení podle postupu schváleného podle bodu I/1 tohoto usnesení do 3 měsíců ode dne účinnosti zákona". Novela zákona č. 127/2005 Sb. vstoupila v platnost 1. ledna 2012 a podle usnesení vlády tak na zahájení procesu výběrového řízení zbývá čas do 1. dubna 2012.

Současný aktivní přístup ostře kontrastuje s postupem ČTÚ například v případě snižování propojovacích (terminačních) poplatků. V roce 2009 bylo třeba dvou dopisů EK a před termínem nebylo vykonáno nic. Psal o tom Aleš Pospíšil v článku - Snižte propojovací poplatky, nabádá Evropská Komise ČTÚ.

Pro nás je zajímavá i citace z dopisu Neelie Kroesové: „S politováním musím konstatovat, že český regulační orgán neaplikoval model výpočtu nákladů, který odráží skutečné náklady, jež efektivnímu operátorovi vznikají v souvislosti s poskytováním služeb ukončení volání v mobilní síti. Takový přístup by vedl k nižším sazbám za ukončení volání v mobilní síti a k rovným podmínkám pro všechny mobilní operátory, což by prospělo hospodářské soutěži a českým spotřebitelům.“ Dopis je z roku 2009 zmiňovaný model výpočtu nákladů nebyl ČTÚ aplikován dodnes!


Jak postupoval britský Ofcom?
Za srovnání stojí i postup britského regulátora Ofcom. Ten zveřejnil první verzi podmínek aukce v 22. března 2011. Na veřejnou konzultaci pak byl čas do 31. května 2011. Připomínky k materiálu považoval Ofcom za natolik závažné, že se rozhodl plánovanou aukci odložit a vyhlásit druhé kolo veřejných konzultací. Materiál ke druhé veřejné konzultaci byl zveřejněn 12. ledna 2012 a termín pro podání připomínek je do 22. března 2012.


Máme se obávat?
Ve světle rozvážného postupu britského regulátora vzbuzuje včerejší tisková zpráva ČTÚ značné obavy. První verze podmínek aukce bude zveřejněna dokonce před termínem stanoveným vládou a na veřejnou konzultaci bude ani ne polovina času než kolik měly zainteresované subjekty na podání připomínek ve Velké Británii.

Rychlý postup, omezený čas na připomínky a ujištění Pavla Dvořáka v tiskové zprávě: "Mohu ujistit, že vytváříme rovné podmínky pro všechny účastníky aukce bez výjimky." jsou alarmující kombinace. Rovné podmínky totiž ve skutečnosti značně nahrávají stávajícím operátorům a tolik potřebné zvýšení konkurence na telekomunikačním trhu nepřinesou.

Má pravdu hlas z ČTÚ, podle kterého se Pavel Dvořák snaží o rychlé vypsání aukce ještě před svým odvoláním?