Zavede ČTÚ asymetrické terminační poplatky?

8. června 2012
24. května 2012 vyšla zpráva BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) věnovaná terminačním poplatkům. Pro nás obsahuje dvě velmi zajímavá zjištění.

BEREC neprovádí vlastní "výzkum", pouze kolektuje do zpráv data, která mu poskytují národní regulátoři jako je náš ČTÚ. V minulosti této skutečnosti ČTÚ využil k reportování zkreslených údajů o cenách volání u nás a následné prezentaci zprávy BEREC k obhajobě předraženého volání u nás.

Absolutní výše terminačních poplatků
V případě mobilních terminačních poplatků i fixních terminačních poplatků je Česko nad průměrem evropských zemí. Protože terminační poplatky fakticky brání vzniku a rozvoji konkurence na telekomunikačním trhu, ČTÚ tak zcela zjevně jedná v rozporu s posledními proklamacemi o zájmu na zvýšení konkurence na trhu.

Asymetrické terminační poplatky
Jsou nástrojem na aktivní podporu vzniku a rozvoje konkurence na telekomunikačním trhu. Asymetrické terminační poplatky najdeme v:

Belgii
Francii
Chorvatsku
Irsku
Islandu
Itálii
Kypru
Lucembursku
Makedonii
Německu
Norsku
Polsku
Rumunsku
Slovinsku
Španělsku
Švýcarsku
Turecku

Z celkových 33 zemí sdružených v BEREC jich dodnes 17 využívá asymetrické terminační poplatky ke zvýšení konkurence na trhu. V minulosti byly asymetrické terminační poplatky použity také v Dánsku, Finsku, Nizozemsku, Portugalsku, Rakousku, Řecku, Švédsku, Velké Británii a možná i dalších státech.

Česko je tak možná jedinou zemí, jejíž regulátor nikdy nepodpořil zvýšení konkurence na trhu mobilního volání pomocí asymetrických terminačních poplatků. I to je jedna z příčin, proč máme předražené volání. 

Najde ČTÚ odvahu podpořit vyšší konkurenci pomocí asymetrických terminačních poplatků?