O2 virtuály nechce

15. července 2012
Zajímavé čtení přinesla Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červen. ČTÚ pod tlakem snad ze všech stran začíná pomalu konat. Na povrch tak vyplouvá arogantní jednání společnosti O2 se zájemci o provoz virtuálního operátora. Jednání, na které si stěžovali snad všichni předchozí zájemci a které všehoschopný Pavel Dvořák bagatelizoval a kryl.


Měsíční monitorovací zpráva k tomu uvádí (citace je kompletní, stojí prostě za to):
Dne 26. června ČTÚ vydal další stanovisko podle § 80 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích v rámci jednání o smlouvě o přístupu mezi společností Quadruple a. s. a společností Telefónica.

ČTÚ se v tomto stanovisku nevyjádřil ke konkrétním sporným částem návrhu smlouvy o přístupu mezi společností Quadruple a.s. a společností Telefónica, jelikož podstata problému spočívá v přístupu společnosti Telefónica k jednání a ve vlastním požadavku společnosti Quadruple a.s.

ČTÚ ve stanovisku uvádí, že považuje důvody, které vedly společnost Telefónica k zastavení jednání se společností Quadruple a.s., za nedostatečně podložené a přístup a způsob jednání společnosti Telefónica za zcela nekorektní a v rozporu s evropským regulačním rámcem, konkrétně s odstavcem 5 preambule Směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení, který zdůrazňuje, že by na otevřeném a konkurenčním trhu neměla existovat žádná omezení bránící účastníkům trhu ve sjednávání dohod o přístupu a propojování.

V neposlední řadě ČTÚ deklaroval, že vyvolá v souladu s § 111 zákona o elektronických komunikacích jednání s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, jehož předmětem bude podezření na porušování pravidel hospodářské soutěže ze strany společnosti Telefónica, kdy ČTÚ předá Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podnět a informace k prověření tohoto podezření tak, aby dostál svým závazkům plynoucím ze zákona o elektronických komunikacích.

Dne 26. června 2012 proběhlo na ČTÚ jednání, do kterého vstoupil ČTÚ podle § 80 odst. 3 na podnět společnosti GTS Czech s.r.o., týkajícího se smlouvy o přístupu mezi společností Telefónica a společností GTS Czech s.r.o. Postoj společnosti Telefónica je však stejný jako v případě společnosti Quadruple a.s., kdy takové jednání považuje za bezpředmětné. Rovněž v tomto případě považuje ČTÚ důvody, které vedly společnost Telefónica k nezahájení jednání, pouze za velmi obecné konstatování, které není podložené. Přístup a způsob jednání společnosti Telefónica pak ČTÚ považuje za nekorektní a v rozporu s evropským regulačním rámcem.

Nezbývá než doufat, že potřebný tlak bude ministerstvo průmyslu a obchodu i vláda dlouhodobě vyvíjet také na neschopností a nečinností proslulý Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Výzva zájemcům o virtuálního operátora
Vyzýváme všechny zájemce o provoz virtuálního operátora, aby uskutečnili svá jednání v co nejkratším čase s vybraným operátorem na půdě a za účasti ČTÚ. Je třeba ukázat, že oligopolní trio operátorů nemá naprosto žádný zájem na vzniku virtuálních operátorů a že vzniku MVNO všemožně a bezdůvodně brání.


Ví ministr Martin Kuba, že stejně dopadla celá řada jednání zájemců o MVNO v minulých letech a že předseda rady ČTÚ nekorektní jednání oligopolních operátorů bagatelizoval a kryl?