Ofcom změří přesně pokrytí 3G

20. července 2012
Určitě to znáš - podle mapy pokrytí bys měl mít signál, ale skutečnost je jiná. Ostatně dokazuje to i srovnání map O2 a T-Mobile. Operátoři staví společně, ale vykazují na první pohled rozdílné pokrytí signálem 3G. Čím to je? Chybí metodika měření a tak si operátor v mapě i procentech pokrytí může uvádět co chce.

Britský regulátor Ofcom se rozhodl s touto praxí skoncovat a zveřejnil metodický materiál 3G Coverage Obligation Verification Methodology, který bude používat pro posuzování pokrytí 3G. Materiál je součástí systematického tlaku Ofcomu na kvalitu služeb poskytovaných operátory. Ti mají v licencích podmínku do 20. června 2013 signálem 3G pokrýt 90% populace a zajistit 90% dostupnost služeb ve volném prostoru minimální rychlost downloadu 768 kbit/s v lehce zatížené buňce.

Co dodat? Pokrytí 90% populace je stav, ke kterému se po 11 letech usilovné výstavby 3G sítí v Česku ani náhodou nepřibližujeme. Natož abychom vyhověli druhé britské podmínce.

A jaké podmínky pokrytí mají naši operátoři?
Při pohledu na britské licence a podmínky v nich zakotvené se českým podmínkám vůbec nechce věřit. Citujeme z článku Jiřího Peterky z roku 2001: "... podle podmínek udělení licencí mělo nejpozději k 1.1.2005 vyvrcholit zahájením poskytování komerčních veřejných UMTS služeb v hlavním městě Praze (s pokrytím Prahy alespoň na 90 procentech území)."

Je na čase, aby ČTÚ vydal obdobný metodický materiál pro posuzování pokrytí 3G a začal operátory tvrdě tlačit do podstatného zvýšení kvality poskytovaných služeb.


Nebo se chceš donekonečna koukat na chvástání operátorů o nejrychlejší 3G síti se 42 Mbit/s, přestože touto rychlostí jsou pokryty pouze Otrokovice, Mladá Boleslav a jedno pražské sídliště? A více než 80% území zůstává nepokryto?