ČTÚ upraví přenositelnost čísel

18. září 2012

Peklo zamrzlo! ČTÚ pomalu začíná tlačit na operátory! Včera se na webu ČTÚ objevila zpráva o plánech na snížení terminačních poplatků od 1.1.2013 na 0,27 Kč! To je pozitivní zpráva, ale uživatelé ji moc nepocítí. Pro spotřebitele je daleko zajímavější navrhovaná úprava přenositelnosti čísel.

Přenositelnost čísel s omezením
Podmínky přenositelnosti čísel ČTÚ stanovuje předpisem s příšerným názvem Opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3. Opatření platí od roku 2005, bylo úspěšně napadeno u soudu a několikrát novelizováno. Přesto je v jeho platném znění k nalezení i tato perla:

Čl. 4, bod 2 - Mobilní operátoři zajišťují společné řešení, které slouží všem operátorům v České republice jako referenční zdroj informací o číslech, na která byla aplikována služba přenesení čísla mezi mobilními operátory... 

Čl. 4, bod 4 - Provozovatel společného řešení je oprávněn stanovit denní limit počtu zpracovaných objednávek na přenesení čísla. Limit se stanoví tak, aby nebyla narušena hospodářská soutěž.

Operátoři si tak ještě dnes mohou sami stanovit, kolik čísel denně pustí! Dovedeš si něco podobného představit ve Francii, kde jen za první 3 měsíce působení Free Mobile původním operátorům uteklo 2,6 mil. zákazníků? Převážně i s čísly? To je 40 tisíc požadavků na přenos čísla každý pracovní den!

Zmiňovaná pasáž z nového návrhu vypadla.

Termíny přenositelnosti
V pracovním materiálu Koncepce přenositelnosti telefonních čísel z července 2011 ČTÚ navrhl zkrátit dobu přenosu z maximálních 28 pracovních dní na 14 pracovních dní! Přitom už od roku 2009 Evropská komise navrhuje zkrácení termínu přenositelnosti čísla na 1 den! (viz. články na serveru mobilmania.cz zde a zde). Ve výše linkovaném platném znění OOP/10 je dnes platná lhůta 10 pracovních dnů!

Nový návrh zkracuje lhůtu na 4 pracovní dny. Díky alespoň za to.