Asymetrické terminační poplatky EK nevadí

15. října 2012
Když začala Evropská komise prověřovat rozhodnutí francouzského regulátora ARCEP o zvýhodnění nového operátora Free mobile prostřednictvím asymetrických terminačních poplatků, vydala o tom ČTK zprávu (mobil.cz - Superlevného francouzského operátora vyšetřují. Je příliš zvýhodněný). Když ale EK na asymetrických terminačních poplatcích neshledala nic špatného a jejich použití na podporu zvýšení konkurence na trhu posvětila, ČTK mlčí. Proč?

Citujeme z Měsíční monitorovací zprávy ČTÚ za září 2012:


Regulace na trhu č. 7 ve Francii

Komise souhlasí s revidovanými asymetrickými cenami za terminaci v mobilních sítích (MTR) pro nové účastníky trhu. Evropská komise souhlasila s novým návrhem francouzského regulátora ARCEP zkrátit dobu, po kterou nově vstupující operátoři na mobilní trh – Free Mobile, LycaMobile a Oméa Télécom mohou účtovat vyšší regulované MTR než tři zavedení provozovatelé mobilních sítí. Symetrická cena na bázi pure LRIC se bude rovněž vztahovat na jakéhokoliv plného MVNO, který vstoupí na trh po červenci 2013.

V květnu 2012 se Komise vyjádřila, že ARCEP nedostatečně odůvodnil svůj návrh, který umožní nově vstupujícím na mobilní trh vyšší asymetrické MTR a zahájila fázi II postupu podle článku 7a rámcové směrnice. ARCEP sdělil, že vyšší MTR odráží zvýšené náklady, které vznikají novým poskytovatelům nákupem velkoobchodního přístupu od zavedeného operátora.


Evropská komise s asymetrickými terminačními poplatky souhlasí! Je tedy třeba se znovu začít ptát:

Zavede ČTÚ asymetrické terminační poplatky?

Najde politická reprezentace a ČTÚ odvahu podpořit rozvoj konkurence na trhu mobilního volání způsobem, který je v Evropě obvyklý? Ze 33 zemí sdružených v BEREC jsme napočítali 25 zemí, které asymetrické terminační poplatky dosud používají nebo je v minulosti použily!