Předražené volání snižuje konkurenceschopnost podnikatelů

23. listopadu 2012
Malé firmy a živnostníci platí za volání dvakrát více než je průměrná cena celého trhu. Oligopolní operátoři tak svou cenovou politikou reálně ohrožují konkurenceschopnost českých podnikatelů. Budou si podnikatelé stěžovat u Evropské komise?

Předraženému volání věnovaly velké téma středeční Hospodářské noviny.

Jádro problému je známé už dlouhou dobu. Absence konkurence na mobilním trhu, hamiždnost  operátorů a naprostá neschopnost Pavla Dvořáka v čele ČTÚ, která v minulých 6 letech zcela paralyzovala regulační úřad. To jsou příčiny předraženého volání, které nás všechny ročně stojí desítky miliard korun nad férové ceny.

Velké firmy si pomohly samy. Začaly vypisovat výběrová řízení na dodávku mobilních služeb a protože tržba za takového zákazníka je značná, operátoři se v nabídkách předhánějí. Výsledkem jsou často velmi zajímavé ceny, které si nezadají s cenou volání v zemích Evropy. Pro příklady nemusíme chodit daleko: nemocnice Motolměsto Ostrava, Vysoká škola báňská...

Ve statistických datech si maličko polepšily i soukromé osoby. Těm někteří operátoři nabídli volání v noci a o víkendech ve vlastní síti bez omezení. Hezká finta. Operátora to v době slabého provozu prakticky nic nestojí a přitom to má vliv na statistickou veličinu "průměrná cena minuty volání". Rezidenti se navíc začali bránit. Výsledkem je naše iniciativa, vypínací protesty a akce Napiš ČTÚ!, Napiš ÚOHS!, Napiš MPO!.

Zůstávají malé firmy a živnostníci. Výběrová řízení nefungují, operátoři se o malé ryby nepřetahují. Volání v noci a o víkendech v jedné síti je pro ně nezajímavé. A tak se není co divit, když Jan Klesla píše:

Český telekomunikační úřad zpracoval analýzu, která bude základem pro připravovanou regulaci trhu mobilního volání. Díky ní se mají otevřít dveře do Česka levnější konkurenci. Z analýzy vyplývá, že ceny volání pro malé firmy a živnostníky jsou až o polovinu vyšší, než je průměr celého trhu.

Probudí se drobní podnikatelé?
Je až s podivem, že si takové ceny drobní podnikatelé až dosud nechali líbit. Přitom mají pravděpodobně nejsilnější argument se kterým se mohou obrátit nejen na naši vládu, ale dokonce až na Evropskou komisi.

Předražené volání snižuje konkurenceschopnost českých podnikatelů na evropském trhu.
Kdy se začne Unie malých a středních podnikatelů volat po funkční separaci operátorů?

Štítky: