Bude změna DPH vlnou výpovědí smluv?

3. prosince 2012
1. ledna 2013 nás čeká změna DPH. Jen těžko uvěřitelný způsob práce vlády Petra Nečase způsobil, že ani měsíc před tímto datem nikdo neví, jaká sazba bude na mobilní služby platit. Sníží se na 17,5% nebo naopak vzroste na 21%? A co operátoři? Jisté je jen to, že nemohou dostát své zákonné povinnosti.


Povinnost informovat
Operátorům Zákon o elektronických komunikacích v platném znění operátorům ukládá:

§ 63 odstavec (6) 
Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo zajišťující připojení k veřejné komunikační síti je povinen nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změny smlouvy uveřejnit informaci o této změně v každé své provozovně a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zároveň je podnikatel povinen informovat o této změně účastníka. Pokud se jedná o změnu podstatných náležitostí smlouvy uvedených v odstavci 1 písm. c) až q), nebo změny jiných ustanovení, které vedou ke zhoršení postavení účastníka, je podnikatel povinen prokazatelně informovat účastníka rovněž o jeho právu ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti této změny, a to bez sankce, jestliže nové podmínky nebude účastník akceptovat. Informaci je podnikatel povinen poskytnout účastníkovi způsobem, který si účastník zvolil pro zasílání vyúčtování. Právo ukončit smlouvu podle tohoto ustanovení nevzniká, pokud dojde ke změně  smlouvy na základě změny právní úpravy nebo v případě změny smlouvy podle odstavce 5.

Pokud má změna ceny platit od 1. ledna 2013, operátoři již nemohou stihnout informovat své zákazníky 1 měsíc před nabytím účinnosti změny. A co ČTÚ? Přimhouří obě oči a vezme v potaz legislativní chaos způsobený vládou a parlamentem? Nebo naopak začne operátory pokutovat?

Jak se zachovají?
Všichni operátoři připravili stránku o DPH (O2, T-Mobile, Vodafone). Jediný Vodafone pak na stránku umístil i ceníky pro obě varianty nové sazby DPH. Zajímavé na nich je, že v obou případech Vodafone nezměnil ceny svých služeb bez DPH a tím zákazníkům nedává možnost odstoupit od smlouvy.

S velkou pravděpodobností se dá totéž očekávat od dvou zbývajících operátorů. 

Kdy můžeš odstoupit od smlouvy?
Špatnou zprávou pro ty, kteří se uvázali na dobu určitou, je skutečnost, že zvýšení ceny vlivem zvýšení sazby DPH není považováno za důvod k odstoupení od smlouvy bez sankcí. Právo odstoupit od smlouvy máš pouze v případě, že u jakékoli položky nového ceníku bude cena služby bez DPH zvýšena. Vyplatí se proto pečlivě porovnat svůj stávající ceník s ceníkem, který operátor teprve zveřejní.
Štítky:
  1. Anonymní

    V případě sazby 17,5% Vodafone zdražuje cenu bez DPH u Férových tarifů (str. 4 ceníku) a všichni, co je mají, mohou smlouvu bez snakce vypovědět.    Jak to bude v tomto případě s dotovaným telefonem, případně co s tím, když mám pod jednou smlouvou i neférové tarify, na to mi slíbili na FB odpověď, hned až ji sami dostanou.    O starších tarifech Vodafone mlčí, tudíž lze usuzovat, že se cena bez DPH nemění - v případě 17,5% DPH přijde zlevnění a naopak při sazbě vyšší zdražení. PŠ

  2. Anonymní

    POZOR! U O2 ovšem při uplatnění této možnosti zruší vaše telefonní číslo. Odvolávají se na obchodní podmínky a tak nejde vypovědět smlouvu a nechat si číslo pro jiný tarif, předplacenku či převod k jinému operátorovi.