Kde má kořeny předražené volání?

24. ledna 2013
Události na telekomunikačním trhu za posledních 24 let hezky shrnul Jiří Peterka ve svém článku Od analogu k sítím čtvrté generace, který vyšel v Hospodářských novinách 11. srpna 2011. Prapůvod předraženého mobilního volání datuje pan Peterka slovy:

No a přesně rok po revoluci, v listopadu 1990, udělilo tehdejší federální ministerstvo spojů Eurotelu dvě licence: jednu na veřejné datové služby a druhou na mobilní síť v pásmu 450 MHz – ovšem s příslibem získání dalších licencí, až se budou přidělovat. 

Obě tyto licence byly uděleny jako exkluzivní, zřejmě v přesvědčení, že monopol a absence konkurence prospívá vývoji nejlépe. Negativní dopady se pak táhly ještě dlouhá léta.

Dodejme, že to bylo za federální vlády Mariana Čalfy a ministrem spojů byl Theodor Petrlík.

Jiří Peterka: Mobilní licence, udělená Eurotelu v roce 1991, ale měla ještě jeden důležitý efekt: byla formulována tak, že když se o pár let později přidělovaly dvě licence pro využití modernější technologie GSM v pásmu 900 MHz, Eurotel soutěžit nemusel. Svou GSM licenci dostal automaticky, a tak se fakticky soutěžilo pouze o druhou licenci. Tu nakonec získalo konsorcium Radiomobil, které kromě Deutsche Telekomu zahrnovalo ještě i České radiokomunikace.

Zní to neuvěřitelně, ale je to tak. Licence udělená Eurotelu v roce 1991 se neomezovala na MNT, ale vztahovala se také na GSM 900. Prozíravost našich politiků je obdivuhodná.

Druhou licenci GSM 900 získala ve výběrovém řízení vypsaném tehdejším Ministerstvem hospodářství 14. března 1996 společnost Radiomobil. Stalo se tak za vlády Václava Klause a ministrem hospodářství byl všeho schopný Karel Dyba.


Roky 1998 - 2002
Bezkonkurenčně největší porci rozhodnutí o telekomunikacích ukousla vláda Miloše Zemana, působící v letech 1998 až 2002. Menšinovou vládu sociální demokracie umožnila tzv. Opoziční smlouva, která mj. vyloučila politickou kontrolu a odstartovala masivní nárůst korupce. Působení Zemanovy vlády hezky shrnuje aktuální článek Jaroslava Spurného - Zeman a Schwarzenberg očima korupce jejich vlád. O marastu, který vláda Miloše Zemana v telekomunikacích nadělala, se pan Spurný nevyjadřuje. Důsledky těchto chyb přitom poškodily Česko o více než 100 miliard korun.

V roce 1999 vypsalo vládou pověřené Ministerstvo dopravy a spojů, tehdy vedené Antonínem Peltrámem, výběrové řízení na licenci GSM 1800. Pod Pravidly výběrového řízení je podepsán David Stádník jako ředitel Českého telekomunikačního úřadu, tehdy ještě působícího v rámci MDS.

8. října 1999 získala 3. licenci společnost Český mobil. Nicneříkající zpráva ČTK na linku vypovídá o tehdejším zájmu médií o telekomukace. Podivností okolo vyhlášení si všiml kdo jiný než Jiří Peterka v článku Český Mobil nebude pod stromečkem. S odstupem času to komentuje slovy:

A aby to zbývajícím dvěma operátorům nepřišlo líto, dostali příděly dalších kmitočtů v pásmu 1800 MHz (zatímco nový třetí operátor dostal frekvence hlavně v pásmu 1800 MHz, a jen doplňkově v pásmu 900 MHz).

V roce 2000 se z Ministerstva dopravy a spojů, tehdy již vedeného Jaromírem Schilingem, oddělil Český telekomunikační úřad a do jeho čela byl vládou Miloše Zemana jmenován David Stádník. Komentář Patricka Zandla ke jmenování Davida Stádníka stojí za přečtení.

A David Stádník se začal činit. V Evropě se již udělovaly první licence na UMTS a vláda Miloše Zemana potřebovala naplnit prázdnou státní kasu doslova za každou cenu. První předložený návrh na Zavedení univerzálního mobilního telekomunikačního systému (UMTS) vláda 11.12.2000 vrátila k přepracování.

Druhý návrh 18.12.2000 uspěl a vláda ve svém usnesení mj. uložila:

3. vyhlásit podle § 19 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, výběrové řízení na čtyři provozovatele UMTS,
4. udělit do 30. září 2001 čtyři celoplošné licence podle podmínek schválených vládou na základě bodu II/2 tohoto usnesení,

Ano, tehdy ještě 4 licence s očekávaným výnosem 20 mld. korun, které si vláda Miloše Zemana naplánovala jako jistý příjem státního rozpočtu na rok 2001!  Již následující den vyšla zpráva, která rozšiřuje informace z usnesení vlády:

MDS navrhuje prodat tři licence stávajícím operátorům (EuroTel, RadioMobil, Český Mobil) za pevnou cenu, další - čtvrtá - licence bude nabídnuta ve výběrovém řízení, kde hlavním kritériem bude cena. Minimální cenu by měl stanovit vládou vybraný poradce. Podle dřívějších vyjádření chce vláda prodejem získat nejméně 20 miliard korun.

Nad touto částkou se pozastavil mj. Přemysl Souček na mobil.cz. Na sílící hlasy o nesmyslně vysoké ceně za licenci vláda reagovala prohlášením Vláda trvá na svém požadavku 20 miliard za licence UMTS:

"Vláda na této částce trvá a nehodlá ustoupit," řekl po včerejším jednání vlády její mluvčí Libor Rouček poté, co vláda vzala na vědomí návrh rámcových podmínek výběrového řízení na licence UMTS.

Rouček tak reagoval na slova některých odborníků i zástupců třech současných operátorů mobilních telefonů, že vládou požadovaných pět miliard korun za jednu licenci je nereálných. Podle vládního mluvčího sice vláda počítá s možností, že by se za tuto cenu licence skutečně neprodaly, další scénář výběrového řízení, který by nastoupil v této situaci, však zatím připravený nemá.

Časem však přišlo určité vystřízlivění. Situaci opakovaně komentoval Jiří Peterka ve článcích UMTS licence: Čas kvapí a Jak dál s UMTS licencemi?:

Pouze nový ministr financí Rusnok se nedlouho po svém nástupu do funkce v jednom interview vyjádřil v tom smyslu, že očekávaný výnos 20 miliard je nereálný, a osobně očekává spíše 10 až 15 miliard. Také samotní mobilní operátoři se dosud vyjadřují v tom smyslu, že 5 miliard na jednu licenci je příliš mnoho a tolik nejsou ochotni zaplatit (jimi uváděné částky se pohybují mezi 1 a 3 miliardami za 1 licenci).

Zásadní obrat k horšímu přišel 17. září 2001. Vláda na svém zasedání projednala návrh předložený ministrem dopravy a spojů Jaromírem Schilingem a předsedou ČTÚ Davidem Stádníkem a vydala usnesení:

V l á d a 

I. b e r e n a v ě d o m í výsledky prvního stupně výběrového řízení na provozovatele univerzálního mobilního telekomunikačního systému (dále jen "UMTS") a návrh dalšího postupu výběrového řízení;
II. s o u h l a s í se snížením celkového počtu vydávaných celoplošných licencí UMTS ze čtyř na tři;
III. z r u š u j e bod II/4 usnesení vlády z 18. prosince 2000 č. 1301, k zavedení univerzálního mobilního telekomunikačního systému (UMTS) v České republice;
IV. u k l á d á předsedovi Českého telekomunikačního úřadu

1. dokončit jednání s předkladateli žádostí do prvního stupně výběrového řízení o podmínkách udělení jim licencí UMTS a na základě výsledků tohoto jednání rozhodnout v součinnosti s řídícím výborem pro výběrové řízení o udělení licencí příslušným provozovatelům sítí GSM,
2. uzavřít s příslušnými provozovateli sítí GSM smlouvy mezi Českým telekomunikačním úřadem a příslušným provozovatelem sítě GSM o podmínkách udělení licence UMTS,
3. zabezpečit druhý stupeň výběrového řízení - aukci na udělení jedné až tří licencí UMTS v závislosti na počtu licencí udělených na základě prvního stupně výběrového řízení,
4. udělit na základě výsledku obou stupňů výběrového řízení do 30. listopadu 2001 tři celoplošné licence UMTS.

Předseda vlády
Ing. Miloš Z e m a n , v. r.

A zde je kámen úrazu! Byla to vláda Miloše Zemana, která rozhodla o snížení počtu vydávaných licencí UMTS ze čtyř na tři! Česko tak přišlo o, na dlouhé roky poslední, šanci zvýšit konkurenci na trhu mobilního volání.

Další vývoj situace nese rysy solidní frašky. Ani přes vylepšení z původních 2x 15 MHz na 2x 20 MHz v pásmu 2100 MHz a bonus v podobě 2x 10 MHz v pásmu 1800 MHz pro nejvyšší nabídku o aukci nebyl valný zájem. Aukce vynesla pouze 7,4 mld. korun a uděleny byly pouze dvě licence. Situaci zachytil Jiří Peterka ve článku UMTS: a licence získávají... Přitom podmínky operátorům byly vylepšeny zcela mimořádným způsobem:

Když se pak ukázalo, že do prvního kola se nikdo nepřihlásil, vydává ČTÚ druhou verzi podmínek (2. listopadu 2001), ve kterých říká že cenové podmínky i splátkový kalendář budou upřesněny „nejpozději čtyři dny před podáním nabídek“. Tak se stalo, a byly vyhlášeny tyto podmínky:

- minimální cena za licenci: 3,5 miliardy
- splátkový kalendář (bez možnosti výběru): 1 miliarda ihned (do 14.12.2001), zbytek do 10 let v ročních úročených splátkách

Do rozpočtu 2001 tak vláda místo plánovaných 20 mld. korun na poslední chvíli získala 2 mld. korun. 


Vývoj po roce 2003
V roce 2003 fraška s UMTS pokračovala a již samotný nadpis zprávy hovoří za vše: Mlynář jedná s operátory o splacení UMTS...

I další dějství proběhlo za krátké vlády Stanislava Grosse v režii ministra informatiky Vladimíra MlynářeOskar získal za dvě miliardy poslední licenci UMTS. Dodejme jen, že bez konkurenta a bez aukce. Vláda prostě měla zájem o 2 mld. korun a né o zvýšení konkurence na trhu.

Zkázu českých telekomunikací pak dokonala vláda Jiřího Paroubka, která v roce 2005 jmenovala někdejšího poradce ministra bez portfeje Karla Březiny (vláda Miloše Zemana) bývalého zaměstnance SPT Telekom Pavla Dvořáka.

A byla to vláda Jiřího Paroubka, která 29. března 2006 na návrh ministryně Dany Béhrové odvolala Davida Stádníka z funkce člena i předsedy rady ČTÚ pro neschopnost a jmenovala naprosto neschopného Pavla Dvořáka.

Další vývoj již z našeho webu znáte...

Štítky: