Akce Napiš ČTÚ! zafungovala

4. prosince 2011
Rozšíření našich protestů o akci Napiš ČTÚ! zafungovalo prakticky obratem. Zde je citace z dopisu, který jako rozšíření standardní odpovědi dostal minulý týden jeden z vás.

V závěru s poukazem na Vámi uvedené cenové srovnání uplatňujete podnět „k provedení Analýzy relevantních trhů dle § 51 zákona č. 127/2005 Sb. a opětovné definici Relevantního trhu dle § 52 téhož zákona.“. Předpokládáme, že tímto podnětem máte na mysli opětovné ustavení relevantního trhu „velkoobchodní trh přístupu a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích“ (dále „trh mobilní originace“).

K tomuto podnětu Vás informujeme, že ČTÚ na základě dlouhodobého sledování situace na trhu mobilních služeb se již dříve rozhodl připravit novou definici trhu mobilní originace a provést na něm tzv. tříkriteriální test. Provedení tohoto testu a prokázání kumulativního splnění všech tří kritérií je nutnou podmínkou pro možnost zařazení trhu znovu mezi regulované trhy. I když jde v případě tohoto trhu postup ČTÚ nad rámec požadavků Evropské komise, která tento trh již nezařadila do svého Doporučení o relevantních trzích z roku 2007, považujeme takové prověření důvodnosti uplatnění regulace za důležité pro možnost další podpory konkurence.

ČTÚ vyhodnotil tento tříkriteriální test a zveřejnil ho dne 30. listopadu t.r. k veřejné konzultaci spolu s návrhem změny opatření obecné povahy č. OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

V případě, že konzultace potvrdí oprávněnost dosavadních závěrů ČTÚ, a pokud v rámci notifikačního procesu neuplatní námitky Evropská komise, bude v průběhu roku 2012 provedena analýza tohoto trhu.


Doslova zázrak! Po letech sebechvály, lží a manipulací ve prospěch oligopolních operátorů ČTÚ písemně přiznává, že na českém mobilním trhu něco není v pořádku a je třeba s tím něco udělat!

Nic ale není vyhráno. Je třeba vytrvat! V upozorňování na možné manipulace úřadu i v protestech.

Výzva k veřejné konzultaci - ČTÚ
Štítky: ,
 1. Anonymní

  Po zbeznem precteni NAVRHU OPATRENI CTU tady:
  http://www.ctu.cz/cs/download/navrhy/navrhy_2011/oop_01-xx_2011-y_navrh_30_11_2011.doc
  a hlavne jeho zaveru ze strany c.34 nelze nez se zeptat, co tam ten soudruh sedici na zidli predsedy rady CTU jeste proboha DELA ?!!!
  Po leta fungujici i laikum do oci bijici oligopol a ouradove pochrupkavali v blazene spokojenosti to az verejne proklamovana nespokojenost uzivatelu s cenami a kvalitou mobilních telekomunikacnich sluzeb rozhybala soudruha k nejake cinnosti?
  JSEM PRO 3. FORMU PROTESTU ZA OKAMZITE ODVOLANI PREDSEDU A CELE RADY CTU.

 2. Jarek

  Tak jsem si chvilku popřemýšlel a napadly mne tady ty dotazy....ve spojitosti s touto akcí....
  Případně to může klidně někdo použít... pokud se to hodí... :-) já sámto posílám...tak jsem zvědavý na odpovědi...
  1) Co je příčinou tak extrémního nepoměru cen za zcela srovnatelné jednotky služeb jako je minuta volání nebo SMS? V ČR ani není možné spočítat kolik bych za podobnou nabídku zaplatil.
  2 a) Jakým způsobem naplňuje ČTÚ §4 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích?
  2 b) Jaké konkrétní kroky na ochranu koncových uživatelů, které se pozitivně (pochop, snížením ceny) projevily v cenách za volání a SMS pro koncového zákazníka, ČTÚ provedl v uplynulých 2 letech?
  3 a) Jak to, že když za poslední 2 roky došlo ke snížení propojovacího poplatku pro volání o více jak 50% se toto neprojevilo na cenách volání pro koncové zákazníky?
  3 b) Proč ČTÚ již dávno nezasáhl a nedonutil GSM operátory k tomu, aby se toto snížení propojovacích poplatků promítlo do cen pro koncové zákazníky?
  3 c) Jakým způsobem bude nadále snižován propojovací poplatek pro volání v roce 2012?
  3 d) Bude se ČTÚ snažit, aby se další snižování propojovacího poplatku projevilo v cenách pro koncového zákazníka?
  4 a) Proč je cena za přenos SMS ze sítě jednoho operátora do sítě jiného operátora (propojovací poplatek) stanovena na tak vysoké úrovni 1,40 Kč?
  4 b) Plánuje ČTÚ snížení této ceny tak, aby se toto snížení ceny pozitivně projevilo v cenách pro koncového zákazníka?
  5 a) Proč ČTÚ dovolí, aby GSM operátoři účtovaly koncovým zákazníkům hovor ve schématu 60+1s, 60+30s nebo dokonce 60+60s, když samy mezi sebou si účtují ve schématu 1+1s? Tento stav je zvlášť zajímavý ve spojitosti s faktem, že ti samý operátoři používají pro koncového zákazníka v jiných zemích EU účtovací schéma 1+1s.
  5 b) Proč to tedy nejde v ČR?
  5 c) Jak chcete koncovým zákazníkům, které by jsme měli ze zákona chránit, vysvětlit, že za hovor trvající 10s zaplatí jako kdyby trval 60s? Tento stav považuji za okrádání všech koncových zákazníků za nečinného přihlížení ČTÚ!
  6) Jak to, že se v účtování první celé minuty všichni GSM operátoři „náhodou“
  shodnou? Domnívám se, že tento stav je výsledkem kartelové dohody všech GSM operátorů působících v ČR.
  7 a) Jak to, že v síti ani u jednoho GSM operátora v ČR není žádný „virtuální operátor“ který by snížil ceny volání a SMS pro koncového zákazníka?
  7 b) Proč ČTU nenařídí či nevytvoří podmínky k vytvoření virtuálního operátora v GSM sítích v ČR?
  8 a) Jak je možné, že GSM operátoři mají v ČR tak obrovské zisky v porovnání se srovnatelnými zeměmi a operátory v EU?
  8 b) Nepřispívá ČTÚ svojí nečinností k tomuto stavu?
  9) Jakým způsobem ČTÚ využije připravované aukce kmitočtů pro mobilní sítě k evidentně tolik potřebnému zvýšení konkurence na telekomunikačním trhu?

 3. Ahoj, podpořte prosím naši petici pro ČTÚ za levnější volání na adrese www.rvox.cz
  Děkujeme Za petiční výbor Martin Dostál