Propojovací poplatky - ČTÚ bez plánu

14. března 2012
O zcela tristním přístupu ČTÚ k propojovacím nebo také terminačním poplatkům dnes referuje Aleš Pospíšil v článku: ČTÚ zavede "LRIC": účinnější regulace cen volání od 2013. Evropská komise národním regulátorům doporučuje aplikaci metody LRIC (metodika výpočtu nákladů na terminaci hovorů) již od roku 2001. Aplikace této metody je významná především pro spotřebitele. V jiných zemích přinesla snížení terminačních poplatků a snížení ceny volání. ČTÚ bylo k aplikaci této metody opakovaně vyzýváno oběma komisařkami EK naposledy v roce 2009. Píšeme rok 2012 a ČTÚ slavnostně oznámilo, že metoda LRIC bude použita v roce 2013. Pouhých 12 let od doporučení EK.

Něco z historie regulace terminačních poplatků
Podstatnou redukci propojovacích poplatků zahájil ČTÚ až po ostré kritice EK v roce 2009. V celkem 6 krocích tak v období od 1.1.2009 do 1.7.2011 cena poklesla z 2,99 Kč na 1,08 Kč. Je to jen náhoda, že výsledek 1,08 Kč v roce 2011 se velmi podobá průměrné ceně terminačních poplatků v EU za rok 2008?

Další regulace terminačních poplatků se v datem 1.7.2011 zastavila, přestože v Evropě docházelo k jejich dalšímu snižování. A ČTÚ žádné další plány týkající se terminačních poplatků nezveřejnil. V tiskové zprávě se sice píše: "...vychází ze střednědobé strategie ČTÚ...", žádná taková strategie ale na webu ČTÚ k nalezení není.

Absenci regulační strategie ČTÚ nekritizujeme poprvé. Regulační strategie je velmi významný dokument pro všechny potenciální investory, ať už se bude jednat o 4. operátora nebo virtuály, a absenci regulační strategie kritizoval i David Spies ze společnosti Mobilkom. Absence regulační strategie potenciální investory od investic odrazuje a tak se nabízí otázka, zda jde jen o neschopnost ČTÚ nebo záměr?

Jak je to v jiných zemích?
Nepoměrně tvrdší je na operátory britský Ofcom. V dokumentu Lower mobile rates to benefit consumers z března 2011 oznamuje plány na snížení terminačních poplatků až na 0,207 Kč na přelomu let 2014/2015!

Pozorný čtenář si jistě všimne také zcela rozdílného způsobu vyjadřování britského regulátora, který se od úřednického jazyka ČTÚ liší asi jako den a noc. Ofcom reguluje ve prospěch spotřebitelů. ČTÚ se jen vymlouvá, odvolává na všemožné předpisy a na přímé otázky dává vyhýbavé odpovědi. Představitelé ČTÚ nezřídka obhajují oligopol a radí spotřebitelům, aby si pomohli sami. I proto by se žádná demonstrace vděčných a spokojených spotřebitelů neměla konat před sídlem ČTÚ. Mohla by se totiž snadno zvrtnout v defenestraci.
 1. Anonymní

  Souhlasím s naprosto celým článkem (včetně těch za odkazy), ale poslední odstavec mi přímo mluví z duše.

 2. Anonymní

  Dobrý den!
  Používám VoIP už déle jak pět let a je to krásné když vidím, jak VoIP operátoři snižují cenu volání a reagují na snižování terminačních poplatků. Naproti mobilním operátorům, kteří dělají jako že se nic neděje......opravdu úsměvné!!!
  To je první věc. Druhou věcí je tarifikace. U VoIP operátorů 1+1, u mobilních operátorů 60+60......zase úsměvné!!!
  Jinak doma máme dva IP telefony a nemůžeme si je vynachválit. Já používám tři VoIP operátory a mamce jsem nastavil dva VoIP. Od té doby se o nic nestarám!!!