Operátoři UMTS licence nevyužívají

2. dubna 2012
Jiří Peterka dnes na Lupě podrobně rozebírá problém operátory nevyužívaných UMTS licencí, na který jsme upozornili minulý čtvrtek v postu Najde ČTÚ odvahu k revizi licencí? Z článku hezky vystupuje fakt, že stát v letech 2001 a 2005 v aukcích UMTS frekvencí připustil hromadění spektra operátory. V kombinaci s neuvěřitelnou podmínkou, že za nepoužívané frekvence operátoři státu neplatí roční poplatek, se tak dostáváme ke skutečným příčinám technologického zaostávání a předraženého volání v Česku.

Pokud by operátoři již od okamžiku přidělení licence museli platit roční poplatek za celé přidělené spektrum, měli by finanční motivaci stavět 3G sítě a "nutit" spotřebitele k jejich využívání. Došlo ale k pravému opaku.

Navíc, přidělením tří licencí 2x20 MHz došlo k plnému obsazení pásma 2100 MHz. Tím byla promarněna příležitost pro tolik potřebného 4. operátora. Stav v zemích EU to dokazuje. Již 16 zemí z 27 má 4 a více GSM/UMTS operátorů. Zkrátka tak přišli spotřebitelé a díky exemplární neschopnosti státu pohlídat si své příjmy i státní pokladna.

Kdo je autorem licenčních podmínek na UMTS frekvence?
Kdo je autorem předpisu č. 154/2005 Sb., který umožnil operátorům neplatit?
O kolik přišla od roku 2001 státní pokladna?
Kdy se o věc začnou zajímat investigativní novináři? 
  1. Anonymní

    mooc dobré otázky, ještě je s uplatněním stejného postupu jako při akci "Napište ČTÚ" položit veřejně politikům třeba tady:
    http://napistejim.cz/list
    Hlavně ale přímo ČTÚ ...