Odhodlá se ČTÚ k revizi frekvencí?

19. března 2012
V mumraji událostí minulého týdne by neměl zapadnout článek Aleše Pospíšila - ČTÚ prohospodařil frekvence, teď má šanci na nápravu. Poměrně polopatisticky vysvětluje principy sdílení rádiového spektra a jejich licencování operátorům. A upozorňuje na hříchy ČTÚ spáchané v letech 2001 až 2009.

Zmařené příležitosti
Ano, jsme si vědomi, že po bitvě je každý generálem. Přesto je třeba říci, že aukce a přidělování frekvencí v letech 2001, 2005 a především 2009 jsou přehlídkou neschopnosti a zmaru. V těchto letech došlo hned k několika kapitálním chybám, které jsou příčinou současného stavu trhu mobilního volání v ČR a předraženého volání především.

V roce 2001 ČTÚ plný očekávání tučných výnosů vyhlásil podmínky aukce. S odstupem času se jeden nestačí divit naivitě úřadu, který celé dostupné spektrum rozdělil na 3 licence, přímo připravené pro 3 operátory. Celý dokument má 12 stran, po odečtení titulní strany s nadpisem, strany s obsahem a 2 stran s definicí pojmů zůstává pouze 8 stran užitečného textu. A z těch je 6 stran věnováno způsobilosti uchazečů, pravidlům udělení licencí, aukčnímu řádu a udělení licencí. Podmínky prakticky žádné, stačil na ně jediný odstavec:

Držitelé licencí jsou povinni do 1. ledna 2005 zahájit poskytování komerčních veřejných služeb v systému UMTS v hlavním městě Praze. Služba musí být dostupná alespoň na 90 procentech území této oblasti.

Navíc, zcela nepochopitelný bonus pro nejvyšší nabídku v podobě 2x 10 MHz v pásmu 1800 MHz. Všichni víme, jak to dopadlo. Český mobil (Oskar) se do aukce nepřihlásil vůbec, Eurotel nabídl cenu jen o maličko vyšší než nejnižší podání a T-Mobile za získal bonusových 2x 10 MHz v pásmu 1800 MHz za směšných 361 mil. Kč nad nejnižší podání.

V roce 2005 byl postup ČTÚ schválený vládou Miloše Zemana na zasedání dne 15. prosince 2004 ještě zoufalejší. Na vypsání výběrového řízení a současné "přidělení" zbývající licence Oskarovi stačily pouhé 4 strany. Podmínky veškeré žádné, kromě prostého požádat o licenci a zaplatit aspoň 2 mld. Kč. Výběrové řízení proběhlo za praktického nezájmu médií - ostatně zkuste si v Googlu dohledat sami. Nejzajímavější je článek z pera Jiřího Peterky. Z textu vyčnívá tento odstavec:

Původně, když oba v roce 2001 získali své UMTS licence (za 3,8 mld. Kč, resp. 3,5 mld. Kč), měli v licenčních podmínkách zakotvenu povinnost spustit příslušné sítě alespoň na části území Prahy do 1. ledna 2005. O dva roky později, v roce 2003, se stát dohodl s oběma operátory na změně splátkového kalendáře (na rychlejším splácení licencí), výměnou za roční odklad povinnosti spustit nové sítě - z 1. ledna 2005 na 1. ledna 2006. Nyní tedy dochází k dalšímu ročnímu odkladu. Copak asi bylo nynější "protihodnotou"?

Odhaluje totiž handlování vlády Vladimíra Špidly v roce 2003 a vlády Stanislava Grosse v roce 2005 s operátory o plnění už tak zcela chatrných podmínek výstavby sítí UMTS.

V roce 2009 už bylo jasné, že trh mobilního volání je nedostatečně konkurenční, zaostalý a volání v ČR je předražené. Přesto ČTÚ vedené již Pavlem Dvořákem vypsalo výběrové řízení na zbývající frekvence v pásmu 900 MHz bez dalších podmínek a dokonce s vyloučením nových zájemců. Přímo na do kapsy stávajícím operátorům. Nenávratně tak byla promarněna příležitost definování doplňujících podmínek rozvoje sítí UMTS nebo vytvoření podmínek pro vznik virtuálních operátorů.

Co z toho plyne?
Výsledek výše popsaných kroků ČTÚ je katastrofický. Pásmo 900 MHz je zcela obsazené a navíc značně fragmentované. Na skutečnost, že pásmo 2100 MHz je také zcela obsazené, jsme upozornili již 22. ledna 2012 v postu Marné čekání na zázrak.

Jediná naděje
Připravovaná aukce kmitočtů z digitální dividendy tak zůstává poslední nadějí předraženým voláním těžce zkoušených spotřebitelů na tolik potřebné zvýšení konkurence na trhu mobilního volání. Vlastně ani tak nejde o samotné rozdělení nejzajímavějšího pásma 800 MHz, jako o možné podmínky pro účast v aukci. Jejich prostřednictvím totiž ČTÚ může zvýšit konkurenci na trhu nebo zabetonovat pozice oligopolu.

Existuje řešení?
ČTÚ přislíbil poučit se z podmínek aplikovaných v jiných zemích. Například ve Francii ARCEP jako podmínku získání zbývajících frekvencí v pásmu 2100 MHz stanovil souhlas s redistibucí (revizí přidělených frekvencí) v pásmu 900 MHz. Přesně podle studie dostupné na stránkách GSM asociace. Díky této podmínce odstartoval Free Mobile s přídělem 2x 5 MHz z volných frekvencí v pásmu 2100 MHz a 2x 5 MHz získaných registribucí v pásmu 900 MHz.

Dočkáme se podobně razantního kroku i u nás? Situace na trhu to vyžaduje!
  1. Anonymní

    Me by jen zajimalo jestli v tech podminkach pro ten nas trh bylo uvedeno treba ze ty pasma budou jen na xx roku a nebo jsme se jich zbavily uplne?
    V tech novych podminkach se mi zda ze je to jen na 15 let.