Volání v Česku je pořád předražené

4. února 2014 1 komentářů
Samsung Galaxy Note 3 ZDARMA k tarifu s neomezeným voláním, neomezenými SMS, 6 GB dat a 200 minutami volání do zahraničí nabízí rakouský T-Mobile.Přesnou cenu je možné zjistit v online nákupním košíku. Za online objednávku dostaneš 10% slevu na první rok, zaplatíš aktivaci 49,90 € a na první faktuře bude účtován ještě roční servisní poplatek 20 €.


Za dva roky tak rakušák zaplatí 30.680 Kč za paušál i telefon včetně všech poplatků. Před intervencí ČNB by to bylo jen 27.892 Kč.

Stejný telefon u českého T-Mobile přijde 17.999 Kč (jednorázově nebo na splátky) a podobný tarif (se 300 min volání do zahraničí namísto 200 minut, ale jen 3 GB dat namísto 6 GB) je za 999 Kč měsíčně. Celkem tedy 41.975 Kč.

A tak přestože měnová intervence ČNB vylepšuje srovnání zloperátorů o více než 10%, našinec za stejný telefon a srovnatelné služby stále zaplatí o 37% víc, než rakušák. Bez intervence ČNB by to bylo dokonce o 50% víc.

Pořád tedy existuje značný prostor pro zlevnění.
Štítky: ,

Aukce kmitočtů - naprosté fiasko

20. listopadu 2013 2 komentářů
Obrovským překvapením včera skončila aukce kmitočtů. Nejenže Česko nebude mít tolik očekávaného a potřebného čtvrtého operátora. Včerejší výsledek zpečetil triumvirát oligopolních zloperátorů a zabetonoval trh s mobilními daty minimálně do roku 2029.

Co se vlastně stalo?
8. dubna 2013 ČTÚ vyhlásil veřejnou konzultaci návrhu podmínek aukce kmitočtů. Po zveřejnění přijatých připomínek a jejich zpracování ČTÚ na neuvěřitelně nepřehledném webu zveřejnil Vypořádání došlých připomínek. Už v tomto textu se objevují první náznaky, kterým se budeme věnovat později. 15. srpna 2013 pak došlo k Vyhlášení výběrového řízení s finální verzí všech dokumentů. Všechny tyto události byly komentovány v médiích a přesto se ČTÚ, již pod vedením Jaromíra Nováka, podařil husarský kousek.


Do přílohy č. 4 - Aukční řád, byla propašována překvapivá formulace, který si žádný z novinářů, dokonce ani přepečlivý Jiří Peterka, ani nikdo z nás, nevšiml a jak dokazuje Google, nikým nebyla komentována. Bod 4.4.7 Aukčního řádu:

4.4.7 Pravidla podávání nabídek u Aukčního bloku A3
Nabídky na Aukční blok A3 mohou podávat pouze Žadatelé, kteří ke konci lhůty pro podávání Žádostí nebyli oprávněni k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 900 MHz.


V případě, že na základě vyhodnocení prvního Aukčního kola dojde k situaci, kdy Aukční blok A3 nebude mít stanoveného Držitele nejvyšší nabídky, mohou od následujícího Aukčního kola Nabídky na tento Aukční blok podávat všichni Účastníci aukce.


V případě, že v průběhu Aukční fáze dojde k situaci, kdy ve třech po sobě jdoucích Aukčních kolech nebude u Aukčního bloku A3 určen Držitel nejvyšší nabídky, mohou od následujícího Aukčního kola Nabídky na tento Aukční blok podávat všichni Účastníci aukce. Aukční kolo, kdy není určen Držitel nejvyšší nabídky u Aukčního bloku A3 a současně se o tento Aukční blok dosud nesmí ucházet všichni Účastníci aukce, nemůže být závěrečným Aukčním kolem dle kapitoly 4.3.4 Aukčního řádu.
 

O možnosti podávání Nabídek u Aukčního bloku A3 všemi Účastníky aukce budou všichni Účastníci aukce informováni prostřednictvím EAS.

Bod 4.4.7 finální verze přílohy č. 4 - Aukčního řádu, přestože zcela zásadním způsobem mění nesčetněkrát proklamované vyhrazení 2x 10 MHz pro nového zájemce, nebyl součástí návrhu předloženého k veřejné diskuzi. ČTÚ tuto významnou změnu podmínek aukce dokonce ani nezmínil v osmistránkovém Shruntí k vypořádání připomínek, které je úvodem ke kompletnímu a značně nezáživnému čtení Vypořádání připomínek. Ve Shrnutí je obhajováno vyhrazení pásma, ale ani zmínka o zcela zásadní změně postoje při případném nezájmu nových uchazečů.

Bod přitom vznikl na základě připomínky 4-004 podané Ministerstvem průmyslu a obchodu:

ČTÚ ve vyhlášení aukce neodůvodnil vyhrazení dvou bloků v pásmu 800 MHz pro nové uchazeče oproti předchozí aukci, když při vypořádání připomínek k vyhlášení předchozí aukce uváděl Úřad výrazné argumenty, proč kmitočty v tomto pásmu pro nového hráče nevyhrazovat. Vyhrazení aukčních bloků bez velmi silného odůvodnění ulehčuje argumentaci stávajících operátorů v případě jejich právních kroků. Zároveň vyhlášení neřeší situaci, kdy se o vyhrazené bloky žádný nový uchazeč nepřihlásí – zůstanou totiž v tom případě „ladem“ a budou předmětem další aukce, která ale přinese dodatečné náklady např. na poradenství, aukční software. Proč nebyla zvolena varianta, v níž by se vyhrazené bloky v případě nepřihlášení nového zájemce zařadily do aukce pro stávající operátory?

a připomínky 4-013 podané společností T-Mobile:

Dále považujeme za zcela nezbytné, aby byly podmínky Aukce II doplněny o postup pro případ, kdy o rezervované spektrum neprojeví nově vstupující subjekt na trh zájem a spektrum by tak zůstalo neprodané.

Navrhujeme tak za předpokladu nezrušení rezervace bloku A3 doplnit na konec článku 4.1.1 následující text: „V případě, kdy se do Aukce nepřihlásí Žadatel, který není držitelem spektra v pásmu 900 MHz či pokud takový účastník Aukce nebude od prvního Aukčního kola na blok A3 bidovat či v průběhu Aukce svou nabídku na blok A3 stáhne, bude blok A3 v následujícím aukčním kole rozdělen na dva bloky o velikosti 2x5 MHz (bloky A3.1 a A3.2) a bude nabídnut účastníkům Aukce bez výhrady.“


Obě připomínky byly ČTÚ "částečně akceptovány" a do přílohy č. 4 - Aukčního řádu tak byl propašován výše citovaný bod 4.4.7. Asi není náhodou, že to připomíná práci parlamentu, který "do zákona o letním čase přilepí zvýšení daní o několik procentních bodů".

Především připomínka Ministerstva průmyslu a obchodu ze 24. května 2013, v době podání vedeného Martinem Kubou a vypracovaná Borisem Kačírkem, zcela popírá zájem na zvýšení konkurence na telekomunikačním trhu, deklarovaný vládou Petra Nečase. A bývalý úředník Martina Kuby, Martinem Kubou navržený a vládou Petra Nečase schválený do funkce předsedy rady ČTÚ Jaromír Novák, je podepsán pod finální verzí dokumentů k aukci kmitočtů.

Co je špatně?
Především skutečnost, že bylo rozděleno celé dosupné pásmo 800 MHz, aniž by bylo dosaženo původně hlasitě proklamovaného cíle - zvýšení konkurence na telekomunikačním trhu. Všichni se soustředili na pozitivně znějící argumentaci ČTÚ a výhrady operátorů natolik, že si nikdo nevšiml, že v příloze č. 4 (!) se objevila pro zloperátory otevřená vrata s parádně vyšperkovaným transparentem: Vítejte.

Celé to připomíná scénář béčkového filmu, ale stejně dobře by to mohl být dokument o nebetyčné hlouposti horlivých úředníků. A v Česku doslova prolezlém všudypřítomnou korupcí se dozajista objeví i teorie o korupčním jednání. Ostatně, indicie tady jsou a jsou jasně čitelné.

- Předchozí aukci kmitočtů svévolně zastavil Pavel Dvořák při ceně blížící se 20 mld. Kč.
- Druhou aukci těsně před koncem svého funkčního období vyhlásil opět Pavel Dvořák.
- V návrhu podmínek aukce i aukčního řádu se hovoří o vyhrazení 2x 10 MHz v pásmu 800 MHz.
- Možnost prodeje celého spektra stávajícím operátorům je v navrhovaných textech vyloučena.
- Úředník Boris Kačírek, předlistopadový radioamatér, formuluje zásadní připomínku za MPO.
- Jaroslav Novák, kariérní ministerský úředník, formulaci bodu 4.4.7 schvaluje svým podpisem.
- Z aukce vypadl jediný skutečný zájemce, Petr Kellner a jeho PPF. Díky koupi Telefónica O2.
- Mezi účastníky aukce se přihlásila narychlo převedená a přejmenovaná firma Petra Kellnera.
- Až na poslední chvíli se do aukce přihlásil i Karel Komárek.
- Aukce skončila s využitím bodu 4.4.7 naprostým vítěstvím oligopolu zloperátorů.

Zloperátoři ušetřili přibližně 11 miliard korun! A to je dost penež na to, aby byl zablokován příhoz Revolution Mobile i na poslední chvíli přihlášeného Karla Komárka. Objevila se dokonce i spekulace, že Karel Komárek se do aukce přihlásil pouze se záměrem získat toto "výpalné z aukce".

Poznámka: O 11 miliardách můžeme diskutovat, zda by některá z nabídek byla či nebyla stažena. Podstatné ale je, proč se v Česku kmitočty ani třeba exekutory zabavené nemovitosti nedraží stejně jednoduše jako na eBay? Proč si ČTÚ či exekutorská komora vymýšlejí naprosto nesmyslné pravidla aukce? Proč tyto procesy nemohou být jednoduché a transparentní?

Opakuje se tak zpackané výběrové řízení z roku 2001, kdy se rozdělovaly frekvence v pásmu 2100 MHz. Ani tehdy stát nebyl schopen nabídnout frekvence ve správnou dobu a výsledkem bylo naprosté vítězství operátorů, nedlouho poté stvrzené přiklepnutím zbývajícího pásma společnosti Vodafone.

Co můžeme očekávat?
Pásmo 800 MHz je zcela rozděleno, zloperátoři splní rozvojová kritéria s využitím již existujících sítí 3G/UMTS, takže v pohodovém tempu v následujících letech dokryjí řídčeji osídlené oblasti. Výhradně výměnou technologie na svých stožárech zajišťujících 2G služby na 900 MHz. A tím rozvoj 3G i 4G v Česku skončí. Nejméně roku 2029 mobilní data v Česku zůstanou omezená nesmyslně malým FUP a předraženou cenou.

Nebylo by pro stát výhodnější neprodat? Pravda, přišel by o pár korun za pronájem nevyužitého pásma, o které se bál Boris Kačírek. Ale zachoval by si možnost opakovat aukci za lepších ekonomických podmínek (jako se stalo ve Francii s doprodejem pásma 2100 MHz a vznikem Free Mobile) a hlavně, rozdělil by stávající oligopol (jako se to podařilo v Polsku), protože nevyhrazených 2x 20 MHz nemohlo uspokojit 3 operátory zcela stejně. V obou případech, Francii i Polsku, tyto postupy prokazatelně vedly k podstatnému snížení cen předraženého volání.

Ale to bysme museli mít schopné, nikoli všehoschopné úředníky. Nu což, vždyť je to jedno. Zaplatíme to my všichni. Státu i zloperátorům. Mají to totiž do roku 2029 pojištěné.
Štítky:

Vodafone - něco se děje

1. listopadu 2013 0 komentářů
Je to sotva pár týdnů, co se vedení koncernu Vodafone odhodlalo vyhodit nevýraznou a ve skutečnosti dosti neschopnou Muriel Anton z pozice generální ředitelky českého Vodafone. Dnes ji ve funkci střídá Baleš Šarma.

Muriel Anton proslula větou: "Přála bych si, aby se o Vodafonu nejen za doby, kdy jsem stála v jeho čele, ale i poté mluvilo jako o společnosti, která se chová slušně a férově.", zatím co zkušenosti zákazníků signalizovaly pravý opak. Vodafone pod vedením Muriel Anton na zákazníky i výstavbu sítě stále více kašlal a nespokojenost zákazníků rostla. To se poměrně drasticky projevilo v posledním čtvrtletí, ve kterém Vodafone ohlásil pokles zisku o 45% a zaznamenal i pokles počtu zákazníků!

Patrně poslední kapkou ale byla o něco dřívější neschopnost Vodafone domluvit se na sdílení sítě s O2. Jak dnes všichni víme, dohodu s O2 Vodafonu vyfoukl T-Mobile a Vodafone se tak ocitl v technologické izolaci, s nejhorší sítí a nejhorším pokrytím.JavaScript zapnutý, to jen programátoři Vodafone ho nejsou schopni
správně detekovat. A takhle nějak to u Vodafone vypadá úplně ve všem.


Loď se potápí už nějaký čas...
... a jako jeden z prvních loď opouští: David "jelito" Duroň, který proslul nepochopitelnou vánoční reklamou s velikonočními zajíčky :-) Po veskrze neúspěšném působení na pozici marketingového ředitele v letech 2010 až 2013 se nedlouho po jarním propadáku nových Red tarifů údajně rozhodl užívat si života. Podle některých hlasů to ale bylo jinak...

Buď jak buď, už v říjmu 2013 je David zpět. Na pozici "marketingového ředitele pro domácnosti v Česku" u Telefónica O2 a s hned prvním úspěšně zvládnutým úkolem - sebepropagací. Tak velkou vlnu zpráv médií, ČTK i jeho tupých opisovačů kvůli jedné bezvýznamné změně místa český internet asi nepamatuje. Nikdo přitom nenašel odvahu napsat, že se jedná o výrazně nižší pozici, něž jakou David Duroň zastával u Vodafone.

Vodafone obnovuje výstavbu sítě?
Ještě větší překvapení ale přišlo včera, když Vodafone oznámil výstavbu LTE v pásmu 900 MHz. Ze dne na den se tak frekvence, ještě před pár měsíci údajně zcela nepostradatelné pro 2G služby, uvolnily pro nové technologie.

V praxi se tak potvrzuje jeden z našich argumentů pro možné omezení v aukci frekvencí. Společné "spectrum cap" v pásmech 800 a 900 MHz. Obě pásma jsou z hlediska šíření signálu v terénu velmi podobná a po souhlasu ČTÚ s technologickou neutralitou využití již přidělených frekvencí na jaře loňského roku se stávající operátoři s přídělem v pásmu 900 MHz ocitají v podstatně výhodnější pozici než tomu bude u nového subjektu. Společné spectrum cap mohlo zabránit hromadění spektra už při nastavení na 2x 20 MHz v obou pásmech dohromady. A automaticky by vytvořilo prostor i pro nového operátora: Vodafone by v aukci mohl získat nejvýše 2x 10 MHz v pásmu 800 MHz a T-Mobile i O2 pouze 2x 5 MHz v pásmu 800 MHz, neb oba mají více než 2x 10 MHz v pásmu 900 MHz.

Můžeme Vodafone věřit?
Nelze se ale zbavit dojmu, že tzv. Turbo internet je od Vodafone jeden z posledních výkřiků tonoucího. Pokrytí sítě Vodafone je zoufalé, zákazníci si stěžují na neschopnost udržet hovor i jen na dálnici D1. Natož pak na data, natož pak na 3G data na stejném úseku. A tak včera prezentované mapy pokrytí daleko víc než možnou realitu připomínají předvolební sliby politiků.

Ale pro Vodafone to může být i poslední šance. Díky neschopnosti Muriel Anton domluvit se na sdílení sítě s O2 či T-Mobile se Vodafone dostal do nezáviděníhodné situace i v aukci. Chce-li zůstat konkurenceschopným, musí získat 2x 10 MHz v pásmu 800 MHz, zatímco O2 a TM stačí každému 2x 5 MHz. Pokud ale jeden z nich, či dokonce nový subjekt, Vodafone přeplatí, ocitne se Vodafone na technologickém chvostu a je velmi pravděpodobné, že Česko do dvou let opustí.
Štítky: ,

V Británii neomezené volání za 450 Kč!

9. října 2013 2 komentářů
V Česku se ledy pohnuly 11. dubna 2013, ale následně opět vše zamrzlo, zloperátoři sjednotili ceny a trhem pohybují, v rámci svých značně omezených možností, snad jen nově vznikající virtuální operátoři. V jiných zemích ale ceny stále klesají.

Například britský Virgin Mobile ti dá neomezené volání, SMS i data za 450 Kč! A je to bez úvazku. Totéž v Česku a s omezením na 1 až 1,5 GB dat stojí 900 Kč!


Pro šťouraly: srovnáváme tarify bez úvazku.

Informace o datovém limitu ani omezení rychlosti stahování není na webu Virgin k dispozici. Neznamená to, že nějaké omezení na data nemůže existovat. Rozhodně to ale nebude méně než 1 GB a tak to nic nemění na faktu, že Britové mají stejnou službu za poloviční cenu.
Štítky:

Kaktus? Pekelně předražená předplacenka!

4. října 2013 8 komentářů
Včerejší tiskovka T-Mobile, následovaná záplavou článků s informacemi, o novém virtuálovi Kaktus ukazuje žalostný stav mobilních telekomunikací v Česku. Novináři hbitě papouškují novinky z tiskovky nebo ještě hůř, tupě opisují tiskovou zprávu ČTK. A T-Mobile si může mnout ruce. Nikdo dosud nenašel odvahu nazvat věci pravým jménem a Filip Kůžel v těch cenách dokonce vidí posun kupředu!?

Přitom stačí nakouknout k našim jižním sousedům a porovnat porovnatelné. V Rakousku T-Mobile vlastní a provozuje virtuála tele.ring. Předplacenka Volle Mücke ti za měsíční paušál 175 Kč dá 1.000 min volání do všech sítí, 100 SMS a 0,1 GB dat. Totéž by u Kaktusu přišlo na neuvěřitelných 1.650 Kč! To je 9,42x dražší !!!


Nepomůžeš si, ani pokud si Kaktus pořídíš jen na data. tele.ring ti dá 5 GB dat za 175 Kč, Kaktus chce 300 Kč za 1 GB. Rakouský 1GB je za 35 Kč, naprosto stejný český 1 GB je za 300 Kč. Zajímavá je i varianta tohoto "tarifu" - startovací balíček stojí 250 Kč a pokud pošleš SMS zdarma na uvedené číslo, automatické obnovování 5 GB "tarifu" zrušíš. V takovém případě máš na vyčerpání 5 GB dat 90 dnů. Nic takového v Česku nikdo nenabízí. Přitom je to ideální pro všechny cestovatele.

Český T-Mobile si evidentně myslí, že "mladý" je synonymum pro slabomyslný.

Kde je ona zmiňovaná cenová revoluce? 
Kdy se i málo volající dočkají lepších cen? 
A proč to zloperátorům novináři pořád baští i s navijákem???

Kolik minut měsíčně protelefonuješ?

22. srpna 2013 9 komentářů
Podle srpnové zprávy ČTK, kterou jako vždy zkopírovala spousta českých zpravodajských serverů, má již 10% všech zákazníků nové neomezené tarify. Ale neomezený nutně neznamená, že každý protelefonuje celý měsíc. Ano, na začátku to svádí zavolat všem kamarádům a známým, po čase se ale počet provolaných minut u většiny zákazníků stabilizuje.

Udělali jsme proto malý průzkum v našem okolí: Kolik minut měsíčně protelefonuješ? I přes statisticky příliš malý vzorek jsou výsledky překvapující. I když všem dotázaným objem volání vzrostl, většině jen na 2 až 3 násobek původního objemu. Přes 50% dotázaných měsíčně protelefonuje do 1.000 minut. Přibližně 30% se vejde do 1.500 minut,  méně než 10% provolá do 2.000 minut a okolo 10% spotřebuje více než 2.000 minut.

Kolik protelefonuješ ty? Podívej se na fakturu! Možná budeš překvapená(ý) i ty!

A co z toho plyne?
Většině zákazníků by počtem minut i SMS stačil rakouský tarif 1.000 minut do všech sítí, 1.000 SMS a 1 GB dat. A ten je už za 250 Kč! Našinec ale za totéž zaplatí 750 Kč s úvazkem, 900 Kč bez úvazku. A to je pořád 3x resp. 3,6x dražší!

Dokonce i na více volajících zloperátoři stále královsky vydělávají. Rakouské 2.000 minut, 1.000 SMS a 2 GB dat jsou za 375 Kč. Našinec za to platí 2x resp. 2,4x víc!Ceny českých neomezených tarifů přitom neobstojí ani při srovnání s francouzským Free Mobile. Francouz totiž za 500 Kč dostane nejen neomezené volání a SMS, ale 3 GB dat, tj. 2x víc než našinec. Ale tím výhody ani zdaleka nekončí. V ceně je neomezené volání na mobilní čísla v USA a Kanadě, neomezené volání na pevné linky v celkem 41 destinacích! Dále jsou v ceně neomezené MMS a neomezená data ve wifi síti FreeWiFi. Navíc, za určitých podmínek, může francouz neomezené volání používat i 35 dnů v roce v Portugalsku a za příplatek 50 Kč to platí i na 3 GB dat!

Žádná z uvedených výhod v českých neomezených tarifech není, přesto našinec zaplatí 1,5x až 1,8x více. Tak jakápak revoluce?

Kolik minut měsíčně protelefonuješ? Zapoj se i ty!
Stačí mít neomezený tarif a k tomuto článku nebo k postu na Facebooku připojit svá data. Průměrný počet protelefonovaných minut, odeslaných SMS a spotřebovaných dat za poslední 3 měsíce. Stačí čísla zaokrouhlená na stovky minut, SMS či MB dat. Rozhodně nejde o soutěž kdo provolá, napíše nebo "prodatuje" víc.
Štítky:

EK si konečně všímá nehorázných rozdílů cen volání

7. srpna 2013 1 komentářů
Včera vydala EK tiskovou zprávu - Rozdíl v cenách telefonních hovorů v rámci EU až 774%? - ve které si poprvé oficiálně všímá zcela nehorázných rozdílů cen volání v rámci Evropské unie. A jsou to velmi podobná čísla, na která již čtvrtým rokem upozorňujeme v rámci našich srovnání.

I když zpráva EK vychází z čísel za rok 2011, ve kterých např. ve Francii chybí populární Free Mobile (začal poskytovat služby až v lednu 2012), rozdíly jsou do očí bijící. Nejen naši zloperátoři si z nejednotného evropského trhu udělali zlatý důl a vybavili tak Neelie Kroesovou dostatečně pádnými argumenty:

Tato čísla jasně dokládají, že 28 vnitrostátních trhů v oblasti telekomunikace dnes v Evropě spotřebitelům nepřináší stejný prospěch, jaký je schopen nabídnout jednotný trh. Je nezbytné, aby se celá EU rychle vydala směrem k vytvoření opravdového jednotného trhu a dosáhla propojení celého kontinentu.

Mobilní volání už dávno není nic luxusního. Je to lehce srovnatelná služba se stejnými parametry v každé zemi EU. Není proto žádný důvod, proč by se ceny měly lišit více než o 50 - 100%.V jiných kategoriích základního zboží a služeb v rámci jednotného evropského trhu jsou cenové rozdíly daleko menší. Například litr mléka lze kdekoliv v EU koupit v ceně pohybující se mezi 0,69 EUR až 0,99 EUR, což je rozdíl ve výši 43 %. U příležitostných nákupů, např. iPadu, se ceny v celé EU liší pouze o 11 %.

Náš komentář
Lidová moudrost hovoří o svini v žitě, která by měla být potichu a neměla by mlaskat. Ale přesně toho se zloperátoři napříč celou Evropou v minulých letech nedrželi. Zisků není nikdy dost, a proč neokrádat zákazníky, když je to tak snadné. Teď se jim jejich hamiždnost začíná vracet.

Snadné bylo i zpochybňovat naše argumenty, že ceny mobilního volání by se neměly lišit o stovky až tisíce procent, když ceny zboží i služeb se nikde tolik nerozcházejí. Nyní s naprosto stejnými argumenty přichází EK. Budou zloperátoři opět tak kreativní a budou Neelie Kroesovou krmit stejnými nesmysly, jaké se pravidelně objevovaly v diskuzích pod našimi posty zde i na Facebooku od mediálních ovlivňovačů placených operátory?

Ovlivní zpráva i aukci frekvencí?
Domníváme se, že tato zpráva zcela diskvalifikuje jakékoli výhrady českých zloperátorů vůči nastaveným podmínkám aukce. Opět se ukazuje, že i EK považuje trh mobilního volání za značně zdeformovaný. Za této situace bude prakticky nemožné argumentovat specifickým trhem v Česku. Naopak se dá předpokládat, že EK jednoznačně podpoří snahu ČTÚ o zvýšení konkurence na českém trhu. Ostatně ve svých plánech má daleko tvrdší opatření - naprosté zrušení roamingových poplatků a zavedení jednotného evropského trhu.

Pokud za této situace naši zloperátoři podmínky aukce zažalují, bude všem jasné, že se jedná jen a jen o snahu pozdržet nástup konkurence na český trh. Bude jasné, že zloperátorům jde jen a jen o jejich snadné zisky a co nejdelší odírání zákazníků. S o to větší vlnou odporu se budou potýkat v okamžiku nástupu 4. operátora na trh. Český spotřebitel pomalu zvedá hlavu a už si na ni nenechá jen tak kálet. Statisíce (a možná i miliony) zákazníků pak odejdou nikoli jen za lepší cenou, ale především z principu, pryč od zlodějů.

Zloperátoři, opravdu takovou vlnu odporu chcete zažít?