Aukce kmitočtů - naprosté fiasko

20. listopadu 2013
Obrovským překvapením včera skončila aukce kmitočtů. Nejenže Česko nebude mít tolik očekávaného a potřebného čtvrtého operátora. Včerejší výsledek zpečetil triumvirát oligopolních zloperátorů a zabetonoval trh s mobilními daty minimálně do roku 2029.

Co se vlastně stalo?
8. dubna 2013 ČTÚ vyhlásil veřejnou konzultaci návrhu podmínek aukce kmitočtů. Po zveřejnění přijatých připomínek a jejich zpracování ČTÚ na neuvěřitelně nepřehledném webu zveřejnil Vypořádání došlých připomínek. Už v tomto textu se objevují první náznaky, kterým se budeme věnovat později. 15. srpna 2013 pak došlo k Vyhlášení výběrového řízení s finální verzí všech dokumentů. Všechny tyto události byly komentovány v médiích a přesto se ČTÚ, již pod vedením Jaromíra Nováka, podařil husarský kousek.


Do přílohy č. 4 - Aukční řád, byla propašována překvapivá formulace, který si žádný z novinářů, dokonce ani přepečlivý Jiří Peterka, ani nikdo z nás, nevšiml a jak dokazuje Google, nikým nebyla komentována. Bod 4.4.7 Aukčního řádu:

4.4.7 Pravidla podávání nabídek u Aukčního bloku A3
Nabídky na Aukční blok A3 mohou podávat pouze Žadatelé, kteří ke konci lhůty pro podávání Žádostí nebyli oprávněni k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 900 MHz.


V případě, že na základě vyhodnocení prvního Aukčního kola dojde k situaci, kdy Aukční blok A3 nebude mít stanoveného Držitele nejvyšší nabídky, mohou od následujícího Aukčního kola Nabídky na tento Aukční blok podávat všichni Účastníci aukce.


V případě, že v průběhu Aukční fáze dojde k situaci, kdy ve třech po sobě jdoucích Aukčních kolech nebude u Aukčního bloku A3 určen Držitel nejvyšší nabídky, mohou od následujícího Aukčního kola Nabídky na tento Aukční blok podávat všichni Účastníci aukce. Aukční kolo, kdy není určen Držitel nejvyšší nabídky u Aukčního bloku A3 a současně se o tento Aukční blok dosud nesmí ucházet všichni Účastníci aukce, nemůže být závěrečným Aukčním kolem dle kapitoly 4.3.4 Aukčního řádu.
 

O možnosti podávání Nabídek u Aukčního bloku A3 všemi Účastníky aukce budou všichni Účastníci aukce informováni prostřednictvím EAS.

Bod 4.4.7 finální verze přílohy č. 4 - Aukčního řádu, přestože zcela zásadním způsobem mění nesčetněkrát proklamované vyhrazení 2x 10 MHz pro nového zájemce, nebyl součástí návrhu předloženého k veřejné diskuzi. ČTÚ tuto významnou změnu podmínek aukce dokonce ani nezmínil v osmistránkovém Shruntí k vypořádání připomínek, které je úvodem ke kompletnímu a značně nezáživnému čtení Vypořádání připomínek. Ve Shrnutí je obhajováno vyhrazení pásma, ale ani zmínka o zcela zásadní změně postoje při případném nezájmu nových uchazečů.

Bod přitom vznikl na základě připomínky 4-004 podané Ministerstvem průmyslu a obchodu:

ČTÚ ve vyhlášení aukce neodůvodnil vyhrazení dvou bloků v pásmu 800 MHz pro nové uchazeče oproti předchozí aukci, když při vypořádání připomínek k vyhlášení předchozí aukce uváděl Úřad výrazné argumenty, proč kmitočty v tomto pásmu pro nového hráče nevyhrazovat. Vyhrazení aukčních bloků bez velmi silného odůvodnění ulehčuje argumentaci stávajících operátorů v případě jejich právních kroků. Zároveň vyhlášení neřeší situaci, kdy se o vyhrazené bloky žádný nový uchazeč nepřihlásí – zůstanou totiž v tom případě „ladem“ a budou předmětem další aukce, která ale přinese dodatečné náklady např. na poradenství, aukční software. Proč nebyla zvolena varianta, v níž by se vyhrazené bloky v případě nepřihlášení nového zájemce zařadily do aukce pro stávající operátory?

a připomínky 4-013 podané společností T-Mobile:

Dále považujeme za zcela nezbytné, aby byly podmínky Aukce II doplněny o postup pro případ, kdy o rezervované spektrum neprojeví nově vstupující subjekt na trh zájem a spektrum by tak zůstalo neprodané.

Navrhujeme tak za předpokladu nezrušení rezervace bloku A3 doplnit na konec článku 4.1.1 následující text: „V případě, kdy se do Aukce nepřihlásí Žadatel, který není držitelem spektra v pásmu 900 MHz či pokud takový účastník Aukce nebude od prvního Aukčního kola na blok A3 bidovat či v průběhu Aukce svou nabídku na blok A3 stáhne, bude blok A3 v následujícím aukčním kole rozdělen na dva bloky o velikosti 2x5 MHz (bloky A3.1 a A3.2) a bude nabídnut účastníkům Aukce bez výhrady.“


Obě připomínky byly ČTÚ "částečně akceptovány" a do přílohy č. 4 - Aukčního řádu tak byl propašován výše citovaný bod 4.4.7. Asi není náhodou, že to připomíná práci parlamentu, který "do zákona o letním čase přilepí zvýšení daní o několik procentních bodů".

Především připomínka Ministerstva průmyslu a obchodu ze 24. května 2013, v době podání vedeného Martinem Kubou a vypracovaná Borisem Kačírkem, zcela popírá zájem na zvýšení konkurence na telekomunikačním trhu, deklarovaný vládou Petra Nečase. A bývalý úředník Martina Kuby, Martinem Kubou navržený a vládou Petra Nečase schválený do funkce předsedy rady ČTÚ Jaromír Novák, je podepsán pod finální verzí dokumentů k aukci kmitočtů.

Co je špatně?
Především skutečnost, že bylo rozděleno celé dosupné pásmo 800 MHz, aniž by bylo dosaženo původně hlasitě proklamovaného cíle - zvýšení konkurence na telekomunikačním trhu. Všichni se soustředili na pozitivně znějící argumentaci ČTÚ a výhrady operátorů natolik, že si nikdo nevšiml, že v příloze č. 4 (!) se objevila pro zloperátory otevřená vrata s parádně vyšperkovaným transparentem: Vítejte.

Celé to připomíná scénář béčkového filmu, ale stejně dobře by to mohl být dokument o nebetyčné hlouposti horlivých úředníků. A v Česku doslova prolezlém všudypřítomnou korupcí se dozajista objeví i teorie o korupčním jednání. Ostatně, indicie tady jsou a jsou jasně čitelné.

- Předchozí aukci kmitočtů svévolně zastavil Pavel Dvořák při ceně blížící se 20 mld. Kč.
- Druhou aukci těsně před koncem svého funkčního období vyhlásil opět Pavel Dvořák.
- V návrhu podmínek aukce i aukčního řádu se hovoří o vyhrazení 2x 10 MHz v pásmu 800 MHz.
- Možnost prodeje celého spektra stávajícím operátorům je v navrhovaných textech vyloučena.
- Úředník Boris Kačírek, předlistopadový radioamatér, formuluje zásadní připomínku za MPO.
- Jaroslav Novák, kariérní ministerský úředník, formulaci bodu 4.4.7 schvaluje svým podpisem.
- Z aukce vypadl jediný skutečný zájemce, Petr Kellner a jeho PPF. Díky koupi Telefónica O2.
- Mezi účastníky aukce se přihlásila narychlo převedená a přejmenovaná firma Petra Kellnera.
- Až na poslední chvíli se do aukce přihlásil i Karel Komárek.
- Aukce skončila s využitím bodu 4.4.7 naprostým vítěstvím oligopolu zloperátorů.

Zloperátoři ušetřili přibližně 11 miliard korun! A to je dost penež na to, aby byl zablokován příhoz Revolution Mobile i na poslední chvíli přihlášeného Karla Komárka. Objevila se dokonce i spekulace, že Karel Komárek se do aukce přihlásil pouze se záměrem získat toto "výpalné z aukce".

Poznámka: O 11 miliardách můžeme diskutovat, zda by některá z nabídek byla či nebyla stažena. Podstatné ale je, proč se v Česku kmitočty ani třeba exekutory zabavené nemovitosti nedraží stejně jednoduše jako na eBay? Proč si ČTÚ či exekutorská komora vymýšlejí naprosto nesmyslné pravidla aukce? Proč tyto procesy nemohou být jednoduché a transparentní?

Opakuje se tak zpackané výběrové řízení z roku 2001, kdy se rozdělovaly frekvence v pásmu 2100 MHz. Ani tehdy stát nebyl schopen nabídnout frekvence ve správnou dobu a výsledkem bylo naprosté vítězství operátorů, nedlouho poté stvrzené přiklepnutím zbývajícího pásma společnosti Vodafone.

Co můžeme očekávat?
Pásmo 800 MHz je zcela rozděleno, zloperátoři splní rozvojová kritéria s využitím již existujících sítí 3G/UMTS, takže v pohodovém tempu v následujících letech dokryjí řídčeji osídlené oblasti. Výhradně výměnou technologie na svých stožárech zajišťujících 2G služby na 900 MHz. A tím rozvoj 3G i 4G v Česku skončí. Nejméně roku 2029 mobilní data v Česku zůstanou omezená nesmyslně malým FUP a předraženou cenou.

Nebylo by pro stát výhodnější neprodat? Pravda, přišel by o pár korun za pronájem nevyužitého pásma, o které se bál Boris Kačírek. Ale zachoval by si možnost opakovat aukci za lepších ekonomických podmínek (jako se stalo ve Francii s doprodejem pásma 2100 MHz a vznikem Free Mobile) a hlavně, rozdělil by stávající oligopol (jako se to podařilo v Polsku), protože nevyhrazených 2x 20 MHz nemohlo uspokojit 3 operátory zcela stejně. V obou případech, Francii i Polsku, tyto postupy prokazatelně vedly k podstatnému snížení cen předraženého volání.

Ale to bysme museli mít schopné, nikoli všehoschopné úředníky. Nu což, vždyť je to jedno. Zaplatíme to my všichni. Státu i zloperátorům. Mají to totiž do roku 2029 pojištěné.
Štítky:
 1. Anonymní

  https://twitter.com/svedek/status/403097699198578689

 2. Anonymní  Dočkáme se dalších operátorů GSM? 2001

  http://mobil.idnes.cz/dockame-se-dalsich-operatoru-gsm-do2-/mobilni-operatori.aspx?c=A010607_0033963_mob_operatori
  T-Mobile vyhlášen nejhorším operátorem v Británii  http://mobil.idnes.cz/t-mobile-vyhlasen-nejhorsim-operatorem-v-britanii-fsy-/mob_tech.aspx?c=A050606_142021_mob_aktuality_dno

  nakonec da se rici zkrachovat a znacka T Mobile odesla z UK!!!


  Čtvrtý operátor nejistý, šéf ČTÚ připustil politické tlaky

  http://mobil.idnes.cz/ctvrty-operator-nejisty-sef-ctu-pripustil-politicke-tlaky-p4s-/mobilni-operatori.aspx?c=A120319_103009_mob_operatori_jm