Aukce kmitočtů - naprosté fiasko

20. listopadu 2013 2 komentářů
Obrovským překvapením včera skončila aukce kmitočtů. Nejenže Česko nebude mít tolik očekávaného a potřebného čtvrtého operátora. Včerejší výsledek zpečetil triumvirát oligopolních zloperátorů a zabetonoval trh s mobilními daty minimálně do roku 2029.

Co se vlastně stalo?
8. dubna 2013 ČTÚ vyhlásil veřejnou konzultaci návrhu podmínek aukce kmitočtů. Po zveřejnění přijatých připomínek a jejich zpracování ČTÚ na neuvěřitelně nepřehledném webu zveřejnil Vypořádání došlých připomínek. Už v tomto textu se objevují první náznaky, kterým se budeme věnovat později. 15. srpna 2013 pak došlo k Vyhlášení výběrového řízení s finální verzí všech dokumentů. Všechny tyto události byly komentovány v médiích a přesto se ČTÚ, již pod vedením Jaromíra Nováka, podařil husarský kousek.


Do přílohy č. 4 - Aukční řád, byla propašována překvapivá formulace, který si žádný z novinářů, dokonce ani přepečlivý Jiří Peterka, ani nikdo z nás, nevšiml a jak dokazuje Google, nikým nebyla komentována. Bod 4.4.7 Aukčního řádu:

4.4.7 Pravidla podávání nabídek u Aukčního bloku A3
Nabídky na Aukční blok A3 mohou podávat pouze Žadatelé, kteří ke konci lhůty pro podávání Žádostí nebyli oprávněni k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 900 MHz.


V případě, že na základě vyhodnocení prvního Aukčního kola dojde k situaci, kdy Aukční blok A3 nebude mít stanoveného Držitele nejvyšší nabídky, mohou od následujícího Aukčního kola Nabídky na tento Aukční blok podávat všichni Účastníci aukce.


V případě, že v průběhu Aukční fáze dojde k situaci, kdy ve třech po sobě jdoucích Aukčních kolech nebude u Aukčního bloku A3 určen Držitel nejvyšší nabídky, mohou od následujícího Aukčního kola Nabídky na tento Aukční blok podávat všichni Účastníci aukce. Aukční kolo, kdy není určen Držitel nejvyšší nabídky u Aukčního bloku A3 a současně se o tento Aukční blok dosud nesmí ucházet všichni Účastníci aukce, nemůže být závěrečným Aukčním kolem dle kapitoly 4.3.4 Aukčního řádu.
 

O možnosti podávání Nabídek u Aukčního bloku A3 všemi Účastníky aukce budou všichni Účastníci aukce informováni prostřednictvím EAS.

Bod 4.4.7 finální verze přílohy č. 4 - Aukčního řádu, přestože zcela zásadním způsobem mění nesčetněkrát proklamované vyhrazení 2x 10 MHz pro nového zájemce, nebyl součástí návrhu předloženého k veřejné diskuzi. ČTÚ tuto významnou změnu podmínek aukce dokonce ani nezmínil v osmistránkovém Shruntí k vypořádání připomínek, které je úvodem ke kompletnímu a značně nezáživnému čtení Vypořádání připomínek. Ve Shrnutí je obhajováno vyhrazení pásma, ale ani zmínka o zcela zásadní změně postoje při případném nezájmu nových uchazečů.

Bod přitom vznikl na základě připomínky 4-004 podané Ministerstvem průmyslu a obchodu:

ČTÚ ve vyhlášení aukce neodůvodnil vyhrazení dvou bloků v pásmu 800 MHz pro nové uchazeče oproti předchozí aukci, když při vypořádání připomínek k vyhlášení předchozí aukce uváděl Úřad výrazné argumenty, proč kmitočty v tomto pásmu pro nového hráče nevyhrazovat. Vyhrazení aukčních bloků bez velmi silného odůvodnění ulehčuje argumentaci stávajících operátorů v případě jejich právních kroků. Zároveň vyhlášení neřeší situaci, kdy se o vyhrazené bloky žádný nový uchazeč nepřihlásí – zůstanou totiž v tom případě „ladem“ a budou předmětem další aukce, která ale přinese dodatečné náklady např. na poradenství, aukční software. Proč nebyla zvolena varianta, v níž by se vyhrazené bloky v případě nepřihlášení nového zájemce zařadily do aukce pro stávající operátory?

a připomínky 4-013 podané společností T-Mobile:

Dále považujeme za zcela nezbytné, aby byly podmínky Aukce II doplněny o postup pro případ, kdy o rezervované spektrum neprojeví nově vstupující subjekt na trh zájem a spektrum by tak zůstalo neprodané.

Navrhujeme tak za předpokladu nezrušení rezervace bloku A3 doplnit na konec článku 4.1.1 následující text: „V případě, kdy se do Aukce nepřihlásí Žadatel, který není držitelem spektra v pásmu 900 MHz či pokud takový účastník Aukce nebude od prvního Aukčního kola na blok A3 bidovat či v průběhu Aukce svou nabídku na blok A3 stáhne, bude blok A3 v následujícím aukčním kole rozdělen na dva bloky o velikosti 2x5 MHz (bloky A3.1 a A3.2) a bude nabídnut účastníkům Aukce bez výhrady.“


Obě připomínky byly ČTÚ "částečně akceptovány" a do přílohy č. 4 - Aukčního řádu tak byl propašován výše citovaný bod 4.4.7. Asi není náhodou, že to připomíná práci parlamentu, který "do zákona o letním čase přilepí zvýšení daní o několik procentních bodů".

Především připomínka Ministerstva průmyslu a obchodu ze 24. května 2013, v době podání vedeného Martinem Kubou a vypracovaná Borisem Kačírkem, zcela popírá zájem na zvýšení konkurence na telekomunikačním trhu, deklarovaný vládou Petra Nečase. A bývalý úředník Martina Kuby, Martinem Kubou navržený a vládou Petra Nečase schválený do funkce předsedy rady ČTÚ Jaromír Novák, je podepsán pod finální verzí dokumentů k aukci kmitočtů.

Co je špatně?
Především skutečnost, že bylo rozděleno celé dosupné pásmo 800 MHz, aniž by bylo dosaženo původně hlasitě proklamovaného cíle - zvýšení konkurence na telekomunikačním trhu. Všichni se soustředili na pozitivně znějící argumentaci ČTÚ a výhrady operátorů natolik, že si nikdo nevšiml, že v příloze č. 4 (!) se objevila pro zloperátory otevřená vrata s parádně vyšperkovaným transparentem: Vítejte.

Celé to připomíná scénář béčkového filmu, ale stejně dobře by to mohl být dokument o nebetyčné hlouposti horlivých úředníků. A v Česku doslova prolezlém všudypřítomnou korupcí se dozajista objeví i teorie o korupčním jednání. Ostatně, indicie tady jsou a jsou jasně čitelné.

- Předchozí aukci kmitočtů svévolně zastavil Pavel Dvořák při ceně blížící se 20 mld. Kč.
- Druhou aukci těsně před koncem svého funkčního období vyhlásil opět Pavel Dvořák.
- V návrhu podmínek aukce i aukčního řádu se hovoří o vyhrazení 2x 10 MHz v pásmu 800 MHz.
- Možnost prodeje celého spektra stávajícím operátorům je v navrhovaných textech vyloučena.
- Úředník Boris Kačírek, předlistopadový radioamatér, formuluje zásadní připomínku za MPO.
- Jaroslav Novák, kariérní ministerský úředník, formulaci bodu 4.4.7 schvaluje svým podpisem.
- Z aukce vypadl jediný skutečný zájemce, Petr Kellner a jeho PPF. Díky koupi Telefónica O2.
- Mezi účastníky aukce se přihlásila narychlo převedená a přejmenovaná firma Petra Kellnera.
- Až na poslední chvíli se do aukce přihlásil i Karel Komárek.
- Aukce skončila s využitím bodu 4.4.7 naprostým vítěstvím oligopolu zloperátorů.

Zloperátoři ušetřili přibližně 11 miliard korun! A to je dost penež na to, aby byl zablokován příhoz Revolution Mobile i na poslední chvíli přihlášeného Karla Komárka. Objevila se dokonce i spekulace, že Karel Komárek se do aukce přihlásil pouze se záměrem získat toto "výpalné z aukce".

Poznámka: O 11 miliardách můžeme diskutovat, zda by některá z nabídek byla či nebyla stažena. Podstatné ale je, proč se v Česku kmitočty ani třeba exekutory zabavené nemovitosti nedraží stejně jednoduše jako na eBay? Proč si ČTÚ či exekutorská komora vymýšlejí naprosto nesmyslné pravidla aukce? Proč tyto procesy nemohou být jednoduché a transparentní?

Opakuje se tak zpackané výběrové řízení z roku 2001, kdy se rozdělovaly frekvence v pásmu 2100 MHz. Ani tehdy stát nebyl schopen nabídnout frekvence ve správnou dobu a výsledkem bylo naprosté vítězství operátorů, nedlouho poté stvrzené přiklepnutím zbývajícího pásma společnosti Vodafone.

Co můžeme očekávat?
Pásmo 800 MHz je zcela rozděleno, zloperátoři splní rozvojová kritéria s využitím již existujících sítí 3G/UMTS, takže v pohodovém tempu v následujících letech dokryjí řídčeji osídlené oblasti. Výhradně výměnou technologie na svých stožárech zajišťujících 2G služby na 900 MHz. A tím rozvoj 3G i 4G v Česku skončí. Nejméně roku 2029 mobilní data v Česku zůstanou omezená nesmyslně malým FUP a předraženou cenou.

Nebylo by pro stát výhodnější neprodat? Pravda, přišel by o pár korun za pronájem nevyužitého pásma, o které se bál Boris Kačírek. Ale zachoval by si možnost opakovat aukci za lepších ekonomických podmínek (jako se stalo ve Francii s doprodejem pásma 2100 MHz a vznikem Free Mobile) a hlavně, rozdělil by stávající oligopol (jako se to podařilo v Polsku), protože nevyhrazených 2x 20 MHz nemohlo uspokojit 3 operátory zcela stejně. V obou případech, Francii i Polsku, tyto postupy prokazatelně vedly k podstatnému snížení cen předraženého volání.

Ale to bysme museli mít schopné, nikoli všehoschopné úředníky. Nu což, vždyť je to jedno. Zaplatíme to my všichni. Státu i zloperátorům. Mají to totiž do roku 2029 pojištěné.
Štítky:

Vodafone - něco se děje

1. listopadu 2013 0 komentářů
Je to sotva pár týdnů, co se vedení koncernu Vodafone odhodlalo vyhodit nevýraznou a ve skutečnosti dosti neschopnou Muriel Anton z pozice generální ředitelky českého Vodafone. Dnes ji ve funkci střídá Baleš Šarma.

Muriel Anton proslula větou: "Přála bych si, aby se o Vodafonu nejen za doby, kdy jsem stála v jeho čele, ale i poté mluvilo jako o společnosti, která se chová slušně a férově.", zatím co zkušenosti zákazníků signalizovaly pravý opak. Vodafone pod vedením Muriel Anton na zákazníky i výstavbu sítě stále více kašlal a nespokojenost zákazníků rostla. To se poměrně drasticky projevilo v posledním čtvrtletí, ve kterém Vodafone ohlásil pokles zisku o 45% a zaznamenal i pokles počtu zákazníků!

Patrně poslední kapkou ale byla o něco dřívější neschopnost Vodafone domluvit se na sdílení sítě s O2. Jak dnes všichni víme, dohodu s O2 Vodafonu vyfoukl T-Mobile a Vodafone se tak ocitl v technologické izolaci, s nejhorší sítí a nejhorším pokrytím.JavaScript zapnutý, to jen programátoři Vodafone ho nejsou schopni
správně detekovat. A takhle nějak to u Vodafone vypadá úplně ve všem.


Loď se potápí už nějaký čas...
... a jako jeden z prvních loď opouští: David "jelito" Duroň, který proslul nepochopitelnou vánoční reklamou s velikonočními zajíčky :-) Po veskrze neúspěšném působení na pozici marketingového ředitele v letech 2010 až 2013 se nedlouho po jarním propadáku nových Red tarifů údajně rozhodl užívat si života. Podle některých hlasů to ale bylo jinak...

Buď jak buď, už v říjmu 2013 je David zpět. Na pozici "marketingového ředitele pro domácnosti v Česku" u Telefónica O2 a s hned prvním úspěšně zvládnutým úkolem - sebepropagací. Tak velkou vlnu zpráv médií, ČTK i jeho tupých opisovačů kvůli jedné bezvýznamné změně místa český internet asi nepamatuje. Nikdo přitom nenašel odvahu napsat, že se jedná o výrazně nižší pozici, něž jakou David Duroň zastával u Vodafone.

Vodafone obnovuje výstavbu sítě?
Ještě větší překvapení ale přišlo včera, když Vodafone oznámil výstavbu LTE v pásmu 900 MHz. Ze dne na den se tak frekvence, ještě před pár měsíci údajně zcela nepostradatelné pro 2G služby, uvolnily pro nové technologie.

V praxi se tak potvrzuje jeden z našich argumentů pro možné omezení v aukci frekvencí. Společné "spectrum cap" v pásmech 800 a 900 MHz. Obě pásma jsou z hlediska šíření signálu v terénu velmi podobná a po souhlasu ČTÚ s technologickou neutralitou využití již přidělených frekvencí na jaře loňského roku se stávající operátoři s přídělem v pásmu 900 MHz ocitají v podstatně výhodnější pozici než tomu bude u nového subjektu. Společné spectrum cap mohlo zabránit hromadění spektra už při nastavení na 2x 20 MHz v obou pásmech dohromady. A automaticky by vytvořilo prostor i pro nového operátora: Vodafone by v aukci mohl získat nejvýše 2x 10 MHz v pásmu 800 MHz a T-Mobile i O2 pouze 2x 5 MHz v pásmu 800 MHz, neb oba mají více než 2x 10 MHz v pásmu 900 MHz.

Můžeme Vodafone věřit?
Nelze se ale zbavit dojmu, že tzv. Turbo internet je od Vodafone jeden z posledních výkřiků tonoucího. Pokrytí sítě Vodafone je zoufalé, zákazníci si stěžují na neschopnost udržet hovor i jen na dálnici D1. Natož pak na data, natož pak na 3G data na stejném úseku. A tak včera prezentované mapy pokrytí daleko víc než možnou realitu připomínají předvolební sliby politiků.

Ale pro Vodafone to může být i poslední šance. Díky neschopnosti Muriel Anton domluvit se na sdílení sítě s O2 či T-Mobile se Vodafone dostal do nezáviděníhodné situace i v aukci. Chce-li zůstat konkurenceschopným, musí získat 2x 10 MHz v pásmu 800 MHz, zatímco O2 a TM stačí každému 2x 5 MHz. Pokud ale jeden z nich, či dokonce nový subjekt, Vodafone přeplatí, ocitne se Vodafone na technologickém chvostu a je velmi pravděpodobné, že Česko do dvou let opustí.
Štítky: ,

V Británii neomezené volání za 450 Kč!

9. října 2013 2 komentářů
V Česku se ledy pohnuly 11. dubna 2013, ale následně opět vše zamrzlo, zloperátoři sjednotili ceny a trhem pohybují, v rámci svých značně omezených možností, snad jen nově vznikající virtuální operátoři. V jiných zemích ale ceny stále klesají.

Například britský Virgin Mobile ti dá neomezené volání, SMS i data za 450 Kč! A je to bez úvazku. Totéž v Česku a s omezením na 1 až 1,5 GB dat stojí 900 Kč!


Pro šťouraly: srovnáváme tarify bez úvazku.

Informace o datovém limitu ani omezení rychlosti stahování není na webu Virgin k dispozici. Neznamená to, že nějaké omezení na data nemůže existovat. Rozhodně to ale nebude méně než 1 GB a tak to nic nemění na faktu, že Britové mají stejnou službu za poloviční cenu.
Štítky:

Kaktus? Pekelně předražená předplacenka!

4. října 2013 8 komentářů
Včerejší tiskovka T-Mobile, následovaná záplavou článků s informacemi, o novém virtuálovi Kaktus ukazuje žalostný stav mobilních telekomunikací v Česku. Novináři hbitě papouškují novinky z tiskovky nebo ještě hůř, tupě opisují tiskovou zprávu ČTK. A T-Mobile si může mnout ruce. Nikdo dosud nenašel odvahu nazvat věci pravým jménem a Filip Kůžel v těch cenách dokonce vidí posun kupředu!?

Přitom stačí nakouknout k našim jižním sousedům a porovnat porovnatelné. V Rakousku T-Mobile vlastní a provozuje virtuála tele.ring. Předplacenka Volle Mücke ti za měsíční paušál 175 Kč dá 1.000 min volání do všech sítí, 100 SMS a 0,1 GB dat. Totéž by u Kaktusu přišlo na neuvěřitelných 1.650 Kč! To je 9,42x dražší !!!


Nepomůžeš si, ani pokud si Kaktus pořídíš jen na data. tele.ring ti dá 5 GB dat za 175 Kč, Kaktus chce 300 Kč za 1 GB. Rakouský 1GB je za 35 Kč, naprosto stejný český 1 GB je za 300 Kč. Zajímavá je i varianta tohoto "tarifu" - startovací balíček stojí 250 Kč a pokud pošleš SMS zdarma na uvedené číslo, automatické obnovování 5 GB "tarifu" zrušíš. V takovém případě máš na vyčerpání 5 GB dat 90 dnů. Nic takového v Česku nikdo nenabízí. Přitom je to ideální pro všechny cestovatele.

Český T-Mobile si evidentně myslí, že "mladý" je synonymum pro slabomyslný.

Kde je ona zmiňovaná cenová revoluce? 
Kdy se i málo volající dočkají lepších cen? 
A proč to zloperátorům novináři pořád baští i s navijákem???

Kolik minut měsíčně protelefonuješ?

22. srpna 2013 9 komentářů
Podle srpnové zprávy ČTK, kterou jako vždy zkopírovala spousta českých zpravodajských serverů, má již 10% všech zákazníků nové neomezené tarify. Ale neomezený nutně neznamená, že každý protelefonuje celý měsíc. Ano, na začátku to svádí zavolat všem kamarádům a známým, po čase se ale počet provolaných minut u většiny zákazníků stabilizuje.

Udělali jsme proto malý průzkum v našem okolí: Kolik minut měsíčně protelefonuješ? I přes statisticky příliš malý vzorek jsou výsledky překvapující. I když všem dotázaným objem volání vzrostl, většině jen na 2 až 3 násobek původního objemu. Přes 50% dotázaných měsíčně protelefonuje do 1.000 minut. Přibližně 30% se vejde do 1.500 minut,  méně než 10% provolá do 2.000 minut a okolo 10% spotřebuje více než 2.000 minut.

Kolik protelefonuješ ty? Podívej se na fakturu! Možná budeš překvapená(ý) i ty!

A co z toho plyne?
Většině zákazníků by počtem minut i SMS stačil rakouský tarif 1.000 minut do všech sítí, 1.000 SMS a 1 GB dat. A ten je už za 250 Kč! Našinec ale za totéž zaplatí 750 Kč s úvazkem, 900 Kč bez úvazku. A to je pořád 3x resp. 3,6x dražší!

Dokonce i na více volajících zloperátoři stále královsky vydělávají. Rakouské 2.000 minut, 1.000 SMS a 2 GB dat jsou za 375 Kč. Našinec za to platí 2x resp. 2,4x víc!Ceny českých neomezených tarifů přitom neobstojí ani při srovnání s francouzským Free Mobile. Francouz totiž za 500 Kč dostane nejen neomezené volání a SMS, ale 3 GB dat, tj. 2x víc než našinec. Ale tím výhody ani zdaleka nekončí. V ceně je neomezené volání na mobilní čísla v USA a Kanadě, neomezené volání na pevné linky v celkem 41 destinacích! Dále jsou v ceně neomezené MMS a neomezená data ve wifi síti FreeWiFi. Navíc, za určitých podmínek, může francouz neomezené volání používat i 35 dnů v roce v Portugalsku a za příplatek 50 Kč to platí i na 3 GB dat!

Žádná z uvedených výhod v českých neomezených tarifech není, přesto našinec zaplatí 1,5x až 1,8x více. Tak jakápak revoluce?

Kolik minut měsíčně protelefonuješ? Zapoj se i ty!
Stačí mít neomezený tarif a k tomuto článku nebo k postu na Facebooku připojit svá data. Průměrný počet protelefonovaných minut, odeslaných SMS a spotřebovaných dat za poslední 3 měsíce. Stačí čísla zaokrouhlená na stovky minut, SMS či MB dat. Rozhodně nejde o soutěž kdo provolá, napíše nebo "prodatuje" víc.
Štítky:

EK si konečně všímá nehorázných rozdílů cen volání

7. srpna 2013 1 komentářů
Včera vydala EK tiskovou zprávu - Rozdíl v cenách telefonních hovorů v rámci EU až 774%? - ve které si poprvé oficiálně všímá zcela nehorázných rozdílů cen volání v rámci Evropské unie. A jsou to velmi podobná čísla, na která již čtvrtým rokem upozorňujeme v rámci našich srovnání.

I když zpráva EK vychází z čísel za rok 2011, ve kterých např. ve Francii chybí populární Free Mobile (začal poskytovat služby až v lednu 2012), rozdíly jsou do očí bijící. Nejen naši zloperátoři si z nejednotného evropského trhu udělali zlatý důl a vybavili tak Neelie Kroesovou dostatečně pádnými argumenty:

Tato čísla jasně dokládají, že 28 vnitrostátních trhů v oblasti telekomunikace dnes v Evropě spotřebitelům nepřináší stejný prospěch, jaký je schopen nabídnout jednotný trh. Je nezbytné, aby se celá EU rychle vydala směrem k vytvoření opravdového jednotného trhu a dosáhla propojení celého kontinentu.

Mobilní volání už dávno není nic luxusního. Je to lehce srovnatelná služba se stejnými parametry v každé zemi EU. Není proto žádný důvod, proč by se ceny měly lišit více než o 50 - 100%.V jiných kategoriích základního zboží a služeb v rámci jednotného evropského trhu jsou cenové rozdíly daleko menší. Například litr mléka lze kdekoliv v EU koupit v ceně pohybující se mezi 0,69 EUR až 0,99 EUR, což je rozdíl ve výši 43 %. U příležitostných nákupů, např. iPadu, se ceny v celé EU liší pouze o 11 %.

Náš komentář
Lidová moudrost hovoří o svini v žitě, která by měla být potichu a neměla by mlaskat. Ale přesně toho se zloperátoři napříč celou Evropou v minulých letech nedrželi. Zisků není nikdy dost, a proč neokrádat zákazníky, když je to tak snadné. Teď se jim jejich hamiždnost začíná vracet.

Snadné bylo i zpochybňovat naše argumenty, že ceny mobilního volání by se neměly lišit o stovky až tisíce procent, když ceny zboží i služeb se nikde tolik nerozcházejí. Nyní s naprosto stejnými argumenty přichází EK. Budou zloperátoři opět tak kreativní a budou Neelie Kroesovou krmit stejnými nesmysly, jaké se pravidelně objevovaly v diskuzích pod našimi posty zde i na Facebooku od mediálních ovlivňovačů placených operátory?

Ovlivní zpráva i aukci frekvencí?
Domníváme se, že tato zpráva zcela diskvalifikuje jakékoli výhrady českých zloperátorů vůči nastaveným podmínkám aukce. Opět se ukazuje, že i EK považuje trh mobilního volání za značně zdeformovaný. Za této situace bude prakticky nemožné argumentovat specifickým trhem v Česku. Naopak se dá předpokládat, že EK jednoznačně podpoří snahu ČTÚ o zvýšení konkurence na českém trhu. Ostatně ve svých plánech má daleko tvrdší opatření - naprosté zrušení roamingových poplatků a zavedení jednotného evropského trhu.

Pokud za této situace naši zloperátoři podmínky aukce zažalují, bude všem jasné, že se jedná jen a jen o snahu pozdržet nástup konkurence na český trh. Bude jasné, že zloperátorům jde jen a jen o jejich snadné zisky a co nejdelší odírání zákazníků. S o to větší vlnou odporu se budou potýkat v okamžiku nástupu 4. operátora na trh. Český spotřebitel pomalu zvedá hlavu a už si na ni nenechá jen tak kálet. Statisíce (a možná i miliony) zákazníků pak odejdou nikoli jen za lepší cenou, ale především z principu, pryč od zlodějů.

Zloperátoři, opravdu takovou vlnu odporu chcete zažít?

V Rakousku ceny stále padají

6. srpna 2013 2 komentářů
Údajná "revoluce" v cenách volání v Česku se prakticky nedotkla nabídky pro málo volající. V sousedním Rakousku přitom ceny stále klesají. Pro virtuály jsi zajímavým zákazníkem i s útratou 125 Kč!


Rakouský tele.ring ti dá 500 min volání do všech sítí a 100 SMS za pouhopouhých 125 Kč! Při objednávce přes web žádný aktivační poplatek a roční servisní poplatek 498 Kč.

A co dostaneš za 125 Kč u nás?
Ani jeden zloperátor ti za 125 Kč paušál nenabídne. A s předplacenkou dostaneš jen směšný objem služeb: u T-Mobile úsměvných 50 minut volání, u O2 směšných 22 minut volání a u Vodafone tak nějak hledají sami sebe - 5 různých předplacenek, jedna větší zlodějna než druhá. Rakušák tak za stejné peníze dostane až 23x více služeb!

Situaci nezachrání ani virtuální operátoři. Rakouská minuta totiž ve výše uvedeném paušálu vychází na 0,33 Kč (včetně rozpočítaného ročního servisního poplatku), zatímco nejlevnější minuta u našich virtálů je za 1,49 Kč. A to je stále 4,5x dražší. Tak jakápak revoluce?

Dočkáme se někdy i u nás?
Za povšimnutí také stojí, jak se tele.ringu podařilo do jednoduché tabulky dostat téměř všechny důležité informace - chybí jen rychlost po vyčerpání datového limitu u obou dražších tarifů. Kdy se podobně férového přístupu dočkáme od našich zloperátorů? Nebo tě baví pročítat stránky plné lží (VF - "Výhodné ceny volání") a donekonečna rozklikávat skryté informace (O2 a VF), přestože "sena" je na stránce víc než dost?

Zoufalý T-Mobile se v reklamně odkopal

28. července 2013 0 komentářů
Asi nikdo z nás si nedělá iluze o kvalitě pokrytí, natož pak o pokrytí sítěmi 3G. A přesto se T-Mobile v reklamně opakovaně chlubí pokrytím a rychlostí své sítě. Aktuální televizní reklama ale navíc odhaluje, co si T-Mobile představuje pod pojmem pokrytá oblast.


Podle T-Mobile je oblast pokrytá, pokud chytíš signál vysoko na stromě. :-)

Ale to není všechno! Demagogie této reklamy jde ještě dál. Ke konci reklamy se objevuje odkaz na server Novinky.cz z 20. června 2013. Pohledali jsme za vás a je to zpráva Operátoři pokryli sítěmi 3G kolem čtyř pětin populace. Kdo se pozorně podívá, zjistí, že je to zcela neupravená, kompletně převzatá nic neříkající agenturní zpráva ČTK. Opakovaně přitom upozorňujeme na velmi podivné praktiky ČTK, která zcela zjevně funguje jako PR agentura zloperátorů (např. Pláč T-Mobile vs. fakta nebo Asymetrické terminační poplatky EK nevadí).

Navíc, čísla, kterými operátoři ČTK, ČTÚ i veřejnost krmí, nikdo neověřuje. V Česku totiž neexistuje jednotná metodika meření a narozdíl od francouzského Acepu (Jak kontrolují pokrytí ve Francii?) či britského Ofcomu (Ofcom změří přesně pokrytí 3G) ČTÚ neprovádí kontrolní měření. Operátoři si tak čísla mohou doslova cucat z prstu. Příkladem za všechny budiž - Kde se vzalo 44% pokrytí?

A tak si naši operátoři dál vesele lžou do kapsy a vychvalují své pokrytí, přestože je pokryta přibližně jen 1/3 Česka a tímto parametrem se řadíme na naprostý konec pokrytí signálem 3G v civilizovaných zemích Evropy.

Najde ČTÚ konečně odvahu jednat stejně nekompromisně jako Arcep nebo Ofcom?
Štítky: ,

Zapomíná Tanja Richter nebo nám vědomě lže?

27. července 2013 0 komentářů
Už jsme si zvykli na skutečnost, že nám operátoři lžou prakticky při každé příležitosti. V tomto ohledu zcela mimořádný výkon předvedla němka Tanja Richter, víceprezidentka pro technologie Vodafone, v rozhovoru pro mobil.idnes.cz - Šéfka technologií Vodafonu: LTE je budoucnost, ale aukce může vést k soudům. Podívejme se proto na některé názory z poněkud jiného úhlu pohledu.


Z mého pohledu už zrušení minulé aukce poškodilo reputaci České republiky. A pokud teď podmínky nové aukce povedou k tomu, že se operátoři obrátí na soudy, ať už místní nebo v rámci EU, bude to na tuto zemi vrhat ještě horší světlo.

Je dojemné, jak se paní Richterová bojí o pověst České republiky. A přitom jí, ani nikomu jinému z Vodafone, minulých 8 let nevadilo, že Česká republika získala pověst zaostalé země. Ano, řeč je o sítích UMTS/3G, jejich rychlé výstavbě a skvělému pokrytí. Situace došla tak daleko, že Českou republiku se výstavbě sítí předstihly i africké země, které nejeden našinec považuje za daleko méně rozvinuté: Angola, Keňa, Nigérie, Tanzánie, Uganda, Zimbabwe. (Ve 3G zaostáváme - srovnání s Afrikou). O srovnání pokrytí v rámci Evropy netřeba hovořit vůbec.

A protože další výstavba 3G sítí byla ukončena (Lepší pokrytí 3G už nečekejte), Česká republika minimálně až do generační výměny většiny telefonů (ty současné umí 3G, ale v drtivé většině ne LTE) zaostalou zemí zůstane. Třetinovou vinu na tomto stavu má právě Vodafone.

Co se aukce týče, momentálně čekáme na zveřejnění konečných podmínek. S jejich současnou podobou nejsme vůbec spokojeni, jsou totiž příliš výhodné pro nového zájemce o vstup na trh. A to i přesto, že se od letošního dubna český telekomunikační trh významně změnil. Na trhu působí aktuálně více než 10 virtuálních operátorů, více než 10 dalších se jich na trh v příštích týdnech a měsících chystá. Ceny služeb výrazně poklesly. Otázkou je, proč tedy musí být nadále podmínky připravované aukce natolik výhodné pro nového hráče.

Má paní Richterová opravdu tak krátkou paměť? Kolik jsme si v minulých letech o všech tří operátorů vyslechli povídaček až zdánlivě zcela neprůstřelných argumentů proč nepustit virtuální operátory do svých sítí? Zapoměla paní Richterová na všechny ty, kteří se o status virtuálního operátora před podzimem 2012 ucházeli? Zapoměla, že někteří z uchazečů si na diskriminaci od operátorů dokonce stěžovali ČTÚ? A co pro vznik virtuálních operátorů udělal Vodafone? A není to právě Vodafone, kdo dodnes ve své síti nemá funkčního virtuálního operátora?

A jak se od letošního dubna český telekomunikační trh změnil? Ano, posun tu je, ale zůstali jsme na půli cesty. Neomezené volání do všech sítí, neomezené SMS a 3 GB dat (!!!) nabízí francouzský Free mobile za 500 Kč. Vodafone chce za totéž s 1,5 GB dat 900 Kč! Oboje bez úvazku. A v Polsku je to ještě levnější! Nezastavily se ty výrazné změny na polovině cesty?

A jaké změny se odehrály na poli nejméně volajících? V sousedním Rakousku je dodnes k dispozici tarif 500 min volání (250 min do všech sítí, pak 250 min do vlastní sítě) za fantastických 75 Kč! Který z tarifů Vodafone i dalších dvou zloperátorů se takové nabídce byť jen blíží? Opět jsme zůstali na půli cesty...

I když se obrátíme na místní soudy, ty se pravděpodobně stejně obrátí na orgány Evropské unie. Domnívám se tedy, že instituce EU budou hrát v případném sporu roli tak i tak. Tamní orgány budou muset rozhodnout, zda to, co se tu děje, odpovídá pravidlům unie, či nikoli.

Proč Vodafone vyhrožuje České republice a potažmo nám spotřebitelům žalobou? Evropská unie velmi silně tlačí na zvýšení konkurence na všech trzích a vyhrazení 2x 10 MHz v pásmu 800 MHz je podporou pro zvýšení konkurence na trhu! Není to podpora žádné konkrétní firmy, jak se nám zloperátoři snaží namluvit. A to ČTÚ ani zdaleka nevyčerpal všechny možnosti dané evropskými pravidly. Máme na mysli asymetrické terminační poplatky, které byly využity k podpoře konkurence na 17 trzích Evropy. (Zavede ČTÚ asymetrické terminační poplatky?) Asymetrické terminační poplatky, které ve Francii byly trnem v oku tamních zloperátorů a obrátili se se svou stížností na orgány EK. Výsledek? Asymetrické terminační poplatky EK nevadí.

Zapomíná paní Richterová na silný tlak EK proti kartové dohodě evropských zloperátorů? Zapomíná na regulaci cen romingového volání, díky kterým dnes voláme ze zahraničí tak levně? Zapomíná na razie EK u zloperátorů? (EU podezřívá operátory z kartelové dohody. Proběhly první razie).

K čemu případná žaloba skutečně povede? Maximálně k oddálení nástupu 4. operátora na trh. Je to ale za stávající situace rozumné? Poštvou si zloperátoři už tak velmi nazlobené zákazníky proti sobě? Vědí vůbec lidé jako je paní Richterová, že díky jejich cenové politice se slovo (mobilní) operátor stalo synonymen slova zloděj?

Vláda chce 4. operátora. Konečně!

13. června 2013 4 komentářů
Vláda na svém včerejším zasedání vyslechla zprávu Jaroslava Nováka o průběhu a výsledcích akce frekvencí. A uložila ČTÚ, aby upravil podmínky aukce frekvencí a podpořil tak vznik 4. operátora! Nezbývá než si postesknout - konečně!Pravdou je, že tento krok měla vláda učinit už dávno. Příležitostí k tomu bylo hned několik. Ale je také pravdou, že lépe dnes než nikdy. Pravdou také je, že k tomuto kroku vládu vyprovokovaly nejen naše vypínací protesty a následný proces změny pohledu na předražené volání v celé společnosti, ale také nehoráznost samotných zloperátorů. Jejich vyjádření k podmínkám opakované aukce a vyhrožování soudy po takové reakci doslova volaly.

Co se změní?
Na první pohled asi nic, na druhý ale mnohé. Především ČTÚ bude moci vypořádat připomínky zloperátorů ze zcela jiné pozice. Dá se předpokládat, že většinu výhrad vůči vyhrazení 2x 10 MHz v pásmu 800 MHz ČTÚ zamítne. Beze změny nezůstane ani pravděpodobnost úspěchu při případném soudním napadení podmínek aukce.

Mají zloperátoři šanci uspět?
Pořád není možné vyloučit, že zloperátoři podmínky aukce skutečně napadnou soudní cestou. Mají ale vůbec nějakou šanci uspět? A u které instance? U českého soudu, kde je všechno možné a zdravý rozum jde nejednou zcela stranou, nebo u evropské komise či dokonce u evropského soudního dvora?

Ve Francii Arcep vstup 4. operátora podpořil asymetrickými terminačními poplatky. A právě terminační poplatky francouzští zloperátoři kritizovali a napadli. Neuspěli.

V sousedním Polsku byly ve hře investice a výměnou za ně pak opět asymetrické terminační poplatky. Zapojili se dva operátoři, dva naopak protestovali a dohodu napadli. Neuspěli.

Ve hře tak zůstává snad jen zdržovací taktika. Může se jim vyplatit? Jsme přesvědčeni, že nikoli. 4. operátor jednoho dne příjde a je jedno, zda to bude PPF nebo někdo jiný. Naopak se dá předpokládat masivní vlna odporu spotřebitelů, kteří se už nenechají opít rohlíkem. Snížení cen přineslo pouhé přiblížení se k férovým cenám a to pouze pro nejvíce utrácející zákazníky. Pro málo telefonující se žádná změna k lepšímu neodehrála a stále drazí virtuálové nemají sílu něco změnit.

Co si myslíš ty? Rozhodnou se zloperátoři pro marketingovou sebevraždu a stanou se objekty nenávisti spotřebitelů?  Nebo od žaloby na podmínky aukce a zdržovací taktiky upustí?Velké srovnání tarifů Vodafone Red

1. června 2013 4 komentářů
Před časem český Vodafone představil dlouho a pečlivě připravované tarify Red. O pečlivosti přípravy svědčí i fakt, že jako první ze skupiny Vodafone dal tarifům Red logo! Je sice trochu kostrbaté a koliduje s běžně užívaným zápisem Red namísto velkých RED použitých v logu, ale logo to je.

Nové tarify Red velmi pěkně rozebral Jiří Peterka ve článku Vodafone končí s „panickými“ tarify, nahrazuje je tarify RED. Nebudeme tedy fakta o tarifech opakovat a zaměříme se na rozdíly v nabídce v jednotlivých zemích.

Není Red jako Red
V Británii jsou tarify Red nabízeny výhradně s neomezeným voláním a SMS do všech sítí. Liší se pouze množstvím dat. Red nabízí 1 GB, Red L nabízí 2 GB a Red XL nabízí 4 GB dat. Tyto varianty jsou nabízeny pouze s dotovaným telefonem a se závazkem na 12 nebo 24 měsíců. Red (1 GB dat a 2 GB dat přes wifi)  s iPhone 5 s 16 GB je za 1.770 Kč jednorázově a 1.110 Kč měsíčně. Na dva roky je to 28.410 Kč.


Český Vodafone jako jediný tarify Red przní variantou Red do sítě, která má omezení na volání pouze do sítě Vodafone. Pokud tento tarif nebudeme považovat za Red a volání do zahraničí ani roaming nepotřebujeme, je v nabídce českého Vodafone pouze jeden tarif - Red. Nabízí neomezené volání a SMS a 1,5 GB dat. Se závazkem na 24 měsíců za 699 Kč, bez závazku za 874 Kč. Společně se stejným iPhone 5 se 16 GB zaplatíš 11.777 Kč za telefon a 874 Kč za paušál. Na dva roky je to 32.753 Kč.

Brit tak stejnou službu (byť měsíčně jen 1 GB mobilních dat, ale zato další 2 GB přes hojně rozšířené wifi Britského Telekomu navíc) zaplatí o 4.343 Kč méně. Český Vodafone je tak o pouhých 15% dražší a to už není důvod ke kritice.

A jak je to bez telefonu?
Britský Vodafone nabízí jako SIM only jedinou variantu - Red. Je s úvazkem na 12 měsíců a 1 GB mobilních dat doplňuje už jen 0,75 GB dat před wifi BT. A cena? 615 Kč. Na dva roky 14.760 Kč.


Český Vodafone bez telefonu s úvazkem na 24 měsíců a 1,5 GB dat je za 699 Kč. Na dva roky 16.776 Kč. A to je o necelých 14% dražší. Ke kritice je tak pouze dvojnásobná délka úvazku.


A co Německo?
I v Německu jsou tarify Red zásadně s neomezeným voláním a SMS do všech sítí, žádné prznění se nekoná. Data jsou odstupňována 0,2 GB, 1 GB, 4 GB, 10 GB. Tarify jsou doplněny mnoha více či méně potřebnými službami odstupňovanými dle tarifu - antivirová ochrana, dětská ochrana, výměna vadného telefonu přes noc, cloud 5/25/50 GB, zálohování kontaktů, operátorský IM joyn, individuální zákaznická linka, callback zákaznické linky, rychlá technická pomoc, pojištění telefonu proti zničení či krádeži, druhá/třetí datová SIM karta. Německý Vodafone tak udržuje poměrně vysoké ceny. Užitečná je ale jiná část paušálu. 1/2/4/52 týdnů, po které můžeš svá data čerpat v zemích evropské unie.

A co naše srovnání s telefonem?
Red M s 1 GB dat a 4 týdny surfování v zahraničí společně s iPhone 5 se 16 GB a závazkem na 24 měsíců vyjde na 3.250 Kč jednorázově (vč. 750 Kč aktivace) a 1.225 Kč měsíčně. Na dva roky 32.650 Kč.

K českému Red, který už jsme spočítali výše musíme připočíst 2x 4 týdny surfování v zahraničí. Tj. 2 roky * 4 týdny * 7 dní * 50,42 Kč Vodafone Passport data = 2.824 Kč navíc. Dohromady na dva roky 35.577 Kč. To je o pouhých 9% dražší.

Jednoznačný posun
České tarify Red tak z našeho srovnání nadále vycházejí nejhůře. Jsou nejdražší, nabízejí nejméně služeb, v kombinaci s telefonem i bez. Nové ceny ale smazaly stovky a tisíce procent navíc, na které jsme poukazovalil minulé tři roky. 9 - 15% navíc téměř maže už jen kurzovní rozdíl mezi námi dlouhodobě používanými 25 Kč za euro a současnými 26,50 Kč za euro.

A přestože nejlevnější nabídky v Evropě (Francie, Polsko) jsou ještě o hodně lepší, srovnání cenové hladiny na úroveň Británie či Německa považujeme za jednoznačný posun správným směrem.

Tesco mobile už od začátku šidí zákazníky

30. května 2013 17 komentářů
Jak se berou zákazníci hákem předvedl při včerejším startu webu český Tesco mobile. V den zahájení poskytování služeb už na webu byly reference spokojených zákazníků! A kdo jsou ti spokojení zákazníci?


Údajná Simona (33) je modelka na fotce Portrait of a beautiful young woman thinking, isolated on white z fotobanky Shutterstock. I nadšený údajný Milan (40) je modelem z fotky Smiling and confident manual worker portrait isolated on white z téže databanky od italského fotografa Guiltanera Boffi.


Údajnou zubařku Terezu (52) se nám pomocí vyhledávací služby obrázků najít nepodařilo, ale to neznamená, že existuje. A údajný Mark (24) z Brna je opět modelem na fotografii College Student půdovem z fotobanky iStockphoto.

Tesco je pověstné prodejem značně šizených potravin pod privátní značkou Tesco a jak ukazuje včerejší i dnešní post, hodlá v šizení zákazníků pokračovat i jako virtuální operátor pod značkou Tesco mobile. Máme se tedy na co těšit.

Nebo se necháš opít rohlíkem?

Tesco mobile - prostě špatná nabídka

29. května 2013 0 komentářů
Stalo se módou oznamovat vznik virtuálního operátora dny, týdny i měsíce dopředu. Nejinak tomu bylo i v případě Tesco mobile, který dnes konečně začal poskytovat služby. Jak už jsme referovali, nabídka Tesco mobile je poměrně slabá a hodí se opravdu jen pro někoho.

Zajímavý je ale web Tesco mobile. Tesco prostě nemá zákazníkům pořádně co nabídnout a tak na titulní straně nenajdeš žádné ceny, ale infantilní hru, kterou si můžeš krátit čas při čekání na lepší nabídku.


Něco takového je v mobilních telekomunikacích zcela ojedinělé a svědčí o bezradnosti tvůrců webu i názoru českého managementu na inteligenci svých zákazníků. Ostatně můžeš srovnat sám(a) na webu tescomobile.co.uk, tescomobile.sk nebo tescomobile.hu.

Čeho ještě se dočkáme? To i virtuálové si myslí, že český trh je specifický?

Pláč T-Mobile vs. fakta

22. května 2013 0 komentářů
Vzbuzovat lítost zloperátoři umí a ČTK jim v tom vždy šla aktivně na ruku. Jak jinak si vysvětlit pravidelně se objevující zprávy, kolik "zlí" zákazníci dluží "hodným" operátorům? A je náhodou načasování takových zpráv vždy bezprostředně po vlně odpouru proti zloperátorské zlovůli?

Do stejné kategorie patří i nedávná zpráva ČTK, kterou server lidovky.cz zpracoval do článku Zlaté časy operátorů končí. Telefónica i T-Mobile propustí stovky zaměstnanců. Zpráva plánované propouštění svaluje na ostrý konkurenční boj, fakta však hovoří jasně. Podívejme se na bilanci loňského roku rakouského T-Mobile (dokument PDF na webu TM AT):


Rakouský T-Mobile má 4,104 mil zákazníků a ty obsluhuje 1.400 zaměstananců. Milión zákazníků tak obsluhuje 341 zaměstnanců.

Český T-Mobile podobně přehledně své výsledky nepublikuje. Navíc, data za rok 2012 dosud nebyla publikována, výroční zpráva není k dispozici. Srovnávat tedy můžeme pouze s daty zveřejněnými ve výroční zprávě za rok 2011. I tak je srovnání překvapivé.

Český T-Mobile měl na konci roku 2011 celkem 5,4 mil. zákazníků a ty obsluhovalo 2944 zaměstnanců. Milión zákazníků tak obsluhovalo 545 zaměstnanců. 

O čem to svědčí? O značné přezaměstnanosti a neefektivitě, kterou předražené volání zloperátorům roky umožňovalo a díky tučným dividendám bylo akcionáři přehlíženo. Leč časy se mění.

V Česku milion zákazníků obsluhuje o 60% zaměstnanců více než v sousedním Rakousku!!!

Dá se očekávat něco jiného než snižování počtu zaměstnaců?
Štítky: ,

Chystá se český Tesco Mobile sponzorovat formuli?

21. května 2013 0 komentářů
Včera byla zveřejněna nabídka dalšího virtuálního operátora Tesco Mobile. Se znalostí nabídky Tesco Mobile na Slovensku byla očekávání zákazníků velká. Opak je ale pravdou a zákazníci vyjadřují své zklamání v diskuzích pod články.

Jaké budou ceny?
Patrně nejhorší nabídka na trhu. Volání do Tesco Mobile za 1,50 Kč, volání do všech ostatních sítí za 2,90 Kč, SMS za 1,50 Kč. Představen byl i paušál za 300 Kč, se kterým získáš 120 min volání (tj. 2,50 Kč za minutu), 60 SMS a volání do Tesco Mobile (pozor, ne celé O2!) navíc zdarma. Podrobněji se cenám Tesco Mobile dnes věnuje Jiří Peterka.Jak je to na Slovensku?
V současné akci ti slovenský Tesco Mobile při dobití zdvojnásobí kredit. Díky tomu je volání do všech sítí za 1,25 Kč, SMS za 0,63 Kč a volání do Tesco Mobile za 0,13 Kč nebo pro držitele Clubcard zdarma. Je zřejmé, že tato nabídka je pro málo volající mnohem výhodnější než česká.

Co můžou získat zákazníci jinde?
Jako naprostá fraška vypadá cenová nabídka ve srovnání s nabídkou francouzského virtuála B&YOU. Za skvělých 250 Kč (!) zákazník získá neomezené volání na všechna čísla ve Francii, neomezené SMS a dokonce i neomezené MMS!

Na světě je tak další důkaz, že současná vlna oznámení virtuálních operátorů je jen zastíracím manévrem zloperátorů, kteří nadále diktují podstatně vyšší ceny, než je v okolních státech obvyklé. Snad to vidí i nový předseda rady ČTÚ Jaromír Novák.

Nebo se český Tesco Mobile chystá sponzorovat formuli?
To by byl po Vodafone v Česku už druhý...

GTS o malé živnostníky nestojí

14. května 2013 0 komentářů
Další z řady důkazů, že virtuální operátoři jsou na předražené volání krátcí, přineslo dnešní představení nabídky GTS. Několik zajímavých kombinací, ale žádný zásadní posun. GTS ale nabízí své služby pouze firmám a živnostníkům s IČO a vyžaduje minimální útratu 2.420 Kč (2.000 Kč bez DPH). A podmínkou je úvazek na 24 měsíců.


Dnes spuštěná prezentace služby na webu GTS je pro běžného uživatele naprosto nesrozumitelná. Už jen název GTS Konvergenční balíček! Většina podstatných informací na webu chybí, jako by GTS extrémně spěchala. Navíc GTS pokračuje v praxi nezveřejňování cen služeb, která vede ke skutečnosti, že mnoho firem připojení k internetu prostě přeplácí. Přestože ceny neustále klesají, firmám je účtována jejich cena, dokud se neozvou a nepohrozí odchodem ke konkurenci.

Ceny?
Můžeme se jen dohadovat, co GTS vlastně nabídne. ČTK rozšířila kusou zprávu a tak jediná ověřitelná informace je ta z webu GTS. Za 650 Kč, 787 Kč s DPH, nabízí neomezené volání do všech mobilních sítí, pevné sítě v Česku a všech okolních států, neomezené SMS a 1 MB dat denně. Navíc "pevnou" linku (IP telefon) k tomu a i na ní neomezené volání v Česku a do okolních států.

Pro malé firmy a živnostníky se zaměstnanci to může být zajímavá nabídka. Především díky kombinaci mobilní a pevné sítě a možnosti neomezeného volání do zahraničí. Pro větší a velké firmy je to asi nezajímavé, už nejspíš mají vyjednané lepší podmínky přímo se zloperátory.

Na další nabídky a kombinace si budeme muset počkat až GTS dojde, že tento druh služeb není možné nabízet se skrytým ceníkem.

mobil.cz - téměř žádný pokrok

11. května 2013 4 komentářů
Včera byl spuštěn-nespuštěn druhý virtuální operátor v Česku: mobil.cz. Za projektem stojí vydavatelství MAFRA a T-Mobile. Není ale důvod jásat, funguje na stejném principu jako BLESKmobil (brand čili obchodní značka). A nabízí stejné ceny.


Spuštěn nebo nespuštěn?
Start nového virtuálního operátora doprovází několik zaškobrtnutí. Autorům unikla stránka s ceníkem již 30. dubna, při spuštění odpočítávání na doméně mobil.cz. A včera zveřejněné informace tyto ceny potvrdily.

Druhé klopýtnutí je ještě větší legrace. Na oficiální informace sice bylo vyhlášeno embargo do pondělí 13. května, ale někdo z Mafry omylem poslal nachystanou tiskovou zprávu do ČTK už v pátek :-) A tak se první oficiální zpráva objevila na serveru mobil.idnes.cz už včera odpoledne.

A protože takové události bývají vždycky tři, můžeme se těšit ještě na jednu! :-)


Další brand
Než se pustíme do cen, napřed trocha teorie. Velmi pěkné povídání a definice MVNO (Mobil virtual network operator neboli virtuální operátor) je k nalezení na serveru prepaidmvno.com. Českou grafiku k dané problematice sice až napodruhé, ale přece, připravila O2. Podle obou těchto zdrojů je i druhý český virtuál pouhým brandem nebo také brand resellerem. Jedná se o formu s nejnižším zapojením se druhé strany a součastně formu, která síť poskytujícímu operátorovi dává nejvyšší možnou míru kontroly. Jinými slovy, virtuál to je, ale žádné podstatné snížení cen nepřinese.

Ostatně, to se od dalo očekávat z několika důvodů. Brand reseller je investičně nejméně náročný a pro vydavatelství jako je Ringier Axel Springer nebo MAFRA, která jsou schopna svého virtuála masivně propagovat ve vydávaných médiích, asi nejvhodnější. Naopak zloperátorům tato forma dává nejvyšší možnou kontrolu směřování projektu a především cen. Proto bylo velmi bláhové se domnívat, že virtuálové mohou na trh přinést skutečně citelné snížení cen.

V tomto smyslu nelze očekávat žádnou změnu ani od případného virtuála v síti Vodafone. Tipujeme, že opět to bude jen brand a cenově se zařadí jednoho šiku s ostatními.

Jaké jsou ceny?
Za základní služby naprosto stejné jako u BLESKmobil. Volání za 2,50 Kč, SMS za 1,50 Kč, MMS stále za zlodějských 5 Kč. Po cenovém skoku s neomezenými tarify, kdy T-Mobile zcela bez ostychu okopíroval ceny O2, tu máme druhý případ kopírování cen O2 T-Mobilem. MAFRA je v tomto případě nevinně, ceny nediktuje a doneslo se nám, že marže pro vydavatelský dům je na hranici rentability. Od T-Mobile je to margin squeeze a případ by se mohl dostat do hledáčku ČTÚ, který nedávno aktualizoval metodiku pro vyhodnocování stlačování marží.

V čem se nabídka liší? Data!
A tak jediným rozdílem oproti nabídce BLESKmobil jsou data. Zopakujme si, že BLESKmobil nabízí 0,1 GB dat na 30 dnů za 100 Kč. Nový virtuál mobil.cz nabízí 0,2 GB dat na 30 dnů pouze jako bonus za dobití 200 Kč. V tomto odděleném parametru je tedy nabídka mobil.cz lepší. Jenže...

Druhým parametrem pro volbu uživatele nesporně bude i to, co se stane po vyčerpání daného limitu dat, ze kterého jsou u obou vydavatelsví vyňaty vlastní zpravodajské servery. U BLESKmobil uživatel pokračuje v omezeně-neomezeném stahování rychlostí 200 kbit/s, což je v praxi na mobilní brouzdání velmi slušná rychlost dostačující nejen na aplikace jako je Whatsapp nebo Messenger. Naproti tomu mobil.cz (resp. asi mnohem slaběji dimenzovaná síť T-Mobile) rychlost omezí na problematických 16 kbit/s. To je dostačující na výše zmíněné aplikace, ale už ne jakékoli na rozumnější použití.

Zůstává sice několik nezodpovězených otázek, jako například: "Bude 16 kbit/s k dispozici i v měsíci, kdy si zákazník mobil.cz nedobije?". Ale odpovědi na ně se brzy dozvíme...

Kdo je lepší?
A právě kombinace těchto dvou datových parametrů rozdělí případné zákazníky. Co je lepší? 0,1 GB a pak 200 kbit/s za 100 Kč nebo 0,2 GB a pak 16 kbit/s za dobití 200 Kč, které můžeš protelefonovat? To si bude muset rozhodnout každý sám. Z našeho pohledu jsou tyto nabídky víceméně ekvivalentní.

Dvořák končí, bude ale co slavit?

30. dubna 2013 0 komentářů
Dnes jsme chtěli slavit. Pavel Dvořák, který se 7 let aktivně podílel na vzniku oligopolu a předraženého volání dnešním dnem konečně končí ve funkci předsedy rady ČTÚ. Otázkou je: co bude dál? Dalo by se říci, že i kdyby na jeho místo nastoupila cvičná opice, horší by to být nemohlo. Jenže ouha, možná mohlo...


Podivné otálení vlády
Jako první jsme již 19. dubna upozoronili na končící funkční období a dosud nejmenovaného nástupce. Je 30. dubna a vláda nadále otálí. Ani na programu jednání vlády 2. května se jmenování nového předsedy rady ČTÚ nevyskytuje. Podle článku Jana Klesly otálí premiér Petr Nečas. Na co čeká? A bude z toho další z řady politických handlů? Otálení naznačuje, že ani Ondřej Malý, ani Martinem Kubou navržený Jaromír Novák, by se předsedou rady ČTÚ stát nemuseli.

Hraje se o místo v radě po končící Janě Fürstové?
Jeden z možných scénářů načrtl Jiří Peterka. Mohlo by se hrát o místo v radě, které se na konci května uvolní po Janě Fürstové. Jen pro pořádek připomínáme, že předsedou rady se může stát pouze a právě člen rady ČTÚ. Je ale možná současná volba za člena a předsedu rady.

Rychlý scénář
Podle jednoho informovaného zdroje existuje ale daleko větší nebezpečí, že nás zákazníky Petr Nečas a ODS prostě zaprodají. Stačí přimět k rezignaci Pavla Dvořáka a na jeho místo v radě i do funkce předsedy rady ČTÚ dosadit dosud neznámého kandidáta spřízněného s oligopolem zloperátorů. Všichni víme, že Petr Nečas už dávno není pan Čistý a politický handl mu není cizí. ODS navíc zápasí s historickým poklesem preferencí a každá koruna, kterou jí zloperátoři "nechají" u reklamních společností, se jim už za rok bude náramně hodit.

A že nevíš, jak se "nechávají" peníze u reklamních společností? To je novodobá forma sponzoringu politických stran. Velcí inzerenti nakupují reklamní prostor (jako příklad uvažujme billboardy), ale ani zdaleka nečerpají slevy, které by odpovídaly celkově investované částce. Tyto slevy pak "čerpají" politické strany či jednotliví kandidáti v rámci své reklamní kampaně. Nebo si někdo myslí, že za stovky investovaných miliónů dostane firma podstatně menší slevu z ceníkových cen než politická strana za několik desítek miliónů? Opravdu si někdo myslí, že politické strany zaměstnávají geniální obchodníky a vyjednavače a že dosahují 90% slevy z ceníkových cen?

Nezbývá než doufat. Telefonisté a voliči už si něco podobného nemusí nechat líbit. A ODS by se realizací jednoho z uvedených scénárů mohla ocitnout zcela na chvostu politického spektra... Dokáže se Martin Kuba vzepřít Petru Nečasovi? Odpověď přinesou následující dny až týdny.
Štítky:

Bída nabídky telefonů u T-Mobile

28. dubna 2013 0 komentářů
Dnes srovnáme nabídku telefonů u T-Mobile ve třech zemích. Pro porovnání jsme vybrali značku Samsung a zajímal nás především nedávno představený model S4. Výsledek ale vyrazí dech i otrlým.


Britský T-Mobile nabízí modely Galaxy S4, Galaxy SIII, Galaxy SIII mini, Galaxy Note II, Galaxy Ace 2, Galaxy Mini 2, Galaxy Xcover a Solid Xcover. U tří z nabízených modelů operátor upozorňuje, že jsou vybaveny LTE.

Německý T-Mobile jde ještě dál. V nabídce najdeš i model Galaxy SII plus, Star 3, Galaxy Ace, E1190, B2710, Chat, Galaxy Note a Galaxy Y. U tří modelů pak operátor upozorňuje na vybavení LTE.
Bezkonkurenčně nejhorší nabídku telefonů Samsung má český T-Mobile. Slabý výběr smartfounů, mezi kterými chybí novinka Galaxy S4, doplňuje poměrně široký výběr zastaralých modelů, které už v Británii nebo Německu nekoupíš. Opeátor navíc nezaregistroval existenci LTE verze a jako jediný nemá potřebu tento fakt v parametrech telefonu byť jen jmenovat, natož pak na stránce s nabídkou vytvořit LTE filtr.

Až ti tvůj operátor bude tvrdit, jaký je tahoun technologického pokroku, můžeš se mu s klidným srdcem vysmát. Česko nadále funguje jako země, ve které se doprodávají jinde již neprodejné staré modely. A neplatí to jen o sportovním vybavení a elektronice, ale také o mobilních telefonech v nadíbce operátorů.


Štítky: , ,

Česká roamingová zlodějna

27. dubna 2013 4 komentářů
Přinášíme srovnání roamingových tarifů pro vybrané evropské země mimo EU včetně srovnání, jaké ceny platí stejným operátorům občané Německa a Velké Británie. Výsledky v mnohém překvapí.


Někoho možná překvapí, jak rozdílné mohou být ceny roamingového volání. Do cen se výrazně promítla regulace EK, známá pod názvem Eurotarif. Do srovnání jsme proto vybrali evropské země, které ale stojí mimo EU a regulace EK se na ně nevztahuje. Příjemně překvapil český Vodafone, naopak zcela propadl český O2. Nepřekvapí ani pozice českého T-Mobile jako druhého nejdražšího.

Co jsme zjistili?
- Nejlevnější operátor je český Vodafone!
- Nejhamiždnější operátor je český O2!
- Německý T-Mobile je v Chorvatsku i Monacu levnější než český nebo britský T-Mobile.
- Skupina T-Mobile trestá zákazníky za volání ze Švýcarska.
- Volání z Turecka je obdobně drahé pro všechny.

Zajímavé je, jak se operátoři v Německu snaží ukrýt Eurotarif pod nesmyslně nazvané odkazy a jak zoufale se snaží přinutit uživatele k aktivnímu výběru cestovatelských tarifů s vysokým sestavovacím poplatkem. Na obdobné manipulace a lži jsme upozornili v loňském roce v reklamě O2.

Poznámky:
- pro přepočet německých cen byl použit orientační kurz 25 Kč/ 1 EUR.
- pro přepočet britských cen byl použit orientační kurz 30 Kč/ 1 GBP.

Těžká volba ministra Martina Kuby

26. dubna 2013 0 komentářů
30. dubna 2013 skončí Pavel Dvořák ve funkci předsedy rady ČTÚ. Kdo bude novým předsedou rady? A co se změní?

Trocha faktů neuškodí
Rada ČTÚ má 5 členů a předsedou rady se může stát pouze člen(ka) rady. Poté, co předseda rady Pavel Dvořák svévolně zrušil aukci frekvencí, se ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba vyjádřil, že Pavla Dvořáka znovu nenavrhne. A je velmi pravděpodobné, že v Pavlu Dvořákovi nezůstal už ani kousek cti a že po skončení ve funkci předsedy rady na post člena rady, který má jistý do roku 2015.

A protože předseda rady je volen z členů rady, ministr Kuba musí navrhnout některého ze 4 zbývajících členů rady. Janě Fürstové končí členství radě v letošním roce a i přes její věcný postoj je nepravděpodobné, že by v radě dále pokračovala. Podobně je na tom trafikant Milan Šimonovský, bývalý ministr dopravy, který v roce 2005 proslul podpisem smlouvy na výstavbu a desetiletý výběr mýta s firmou Kapsch za 22 mld. Kč. Milan Šimonovský se svými názory na vývoj telekomunikačního trhu nikdy neprofiloval a je veřejným tajemstvím, že "do práce občas chodí, ale výsledky nevidět". Naštěstí Milan Šimonovský končí v radě v roce 2014.

Zbývají tedy dva kandidáti. Otevřeně jednající Ondřej Malý, bývalý novinář, který se do hledáčku Martina Kuby dostal mj. i pro své kritické názory na vývoj telekomunkačního trhu a jeho špatné směrování Pavlem Dvořákem. Považujeme za sympatické, že Ondřej Malý své názory za více než roční působení v radě příliš nezměnil a dál pokračuje v jejich občasném publikování.

Služebně nejmladší člen rady Jaromír Novák je kariérním úředníkem. Místo v radě na něj "zbylo" poté, co Martin Kuba neuspěl s návrhem komerčního právníka Roberta Pelikána. Ten se znelíbil ministru financí Miroslavu Kalouskovi svou kritikou vládní politiky a Kalouskovy práce coby ministra financí. To Jaromír Novák své názory, s výjimkou několika postů na Twitteru, veřejně nevyjadřuje. A možná právě tato skutečnost bude v očích členů vlády při jmenování předsedy rady již podruhé plus.

Laťka leží na zemi
Ministr Kuba tedy reálně mohl volit pouze mezi Ondřejem Malým a Jaroslavem Novákem. A snad nebude znít hanlivě, že oba kandidáti na post předsedy rady ČTÚ jsou tisícinásobně lepší volbou než Pavel Dvořák. Jeho výkony od roku 2006, kdy byl jmenován předsedou rady, jsou neopakovatelné a mockrát jsme je zde kritizovali. Pomyslná laťka je tedy nastavena tak nízko, že překonat ji bude hračkou.


Včera bylo oznámeno, že Martin Kuba na post předsedy rady ČTÚ navrhne Jaroslava Nováka. Doufáme, že tato volba se ukáže správnou. Že nový předseda bude pokračovat v tlaku na zloperátory ve všech směrech - zvýšení konkurence na trhu, zlepšení ochrany spotřebitelů, zamezení bezdůvodného obohacování. Nedávný pokles cen totiž nesmí být koncem, ale začátkem cesty ke změně telekomunkačního trhu.
Štítky:

7 dní změn - malé ohlédnutí za změnami na trhu

18. dubna 2013 2 komentářů
Před 7 dny O2 představil nové neomezené tarify. A po 7 dnech nezůstal "na kameni kámen". Za těch 7 dnů bylo představeno více nových tarifů, než za poslední 2 roky. A svoje účty s cenami nových tarifů porovnalo asi víc lidí, než za posledních 5 let dohromady. To všechno jsou pozitvní změny, ale revoluce, jak se nám snaží vnutit marketing O2, to rozhodně není.

11. dubna představil nové neomezené tarify O2 a díky utajení nachytal T-Mobile a Vodafone v nedbalkách. Jejich úsměvné reakce jsme komentovali v postu S humorem jde všechno líp. Tentýž den Vodafone oznámil záměr do konce května nabídnout neomezený tarif pod 700 Kč bez bližší specifikace a spustil stránku s předregistrací. 

12. dubna Vodafone, evidentně zaskočený náporem zákazníků na stránce s předregistrací, ale i zákazníků oznamujících svůj odchod k O2, představil narychlo zplácané neomezené tarify. A šlo to i bez tiskové konference... 

13. dubna nápor zákazníků s požadavkem na přenos čísla nevydržel T-Mobile a spáchal "marketingové harakiri v přímém přenosu", když oznámil snížení cen v netradičním termínu v sobotu v poledne! V reakci na velký nárůst dotazů na vyvázání se z úvazku jsme spustili informační kampaň Nebuď tupá ovce! Neomezený tarif jen bez závazku!


14. dubna jsme varovali změnychtivé zákazníky Vodafone před značně neférovým jednáním při změně tarifů. Na stránce "Poměrné účtování" tehdy Vodane sliboval: 

S Vodafonem neplatíte nic navíc. S poměrným účtováním budou vaše měsíční platby vždy odpovídat období, ve kterém službu skutečně využíváte. Když si například v průběhu měsíce službu změníte, nebude Vám naúčtován celý paušál za původní balíček...

Skutečnost doložená fakturou i svědectvím mnoha z vás však je zcela jiná. Vodafone účtuje celý původní tarif a poměrnou část tarifů nového. 

15. dubna situaci velmi pěkně zhodnotil Jiří Peterka. Na paškál si vzal mimo jiné blábolení T-Mobile v připomínkách k Analýze trhu RT-8, na které už 11. dubna upozornil v postu na FB Ondřej Malý. 

Domníváme se v obecné rovině, že dynamika trhu a stav soutěže na tomto trhu v České republice neposkytují prostor pro možnou cenovou válku. Toto odvetné opatření se může materializovat jen za předpokladu neracionálního chování managementu. Dále představa cenové války jako rychlého a lehce implementovatelného odvetného mechanismu ignoruje dlouhodobost zákaznických smluv a věrnost značce. 

16. dubna jsme jako první upozornili na nové tarify šedivky Bonerix, kterými se neomezené volání v Česku poprvé dostalo pod 500 Kč. O2 oznámil nabídku neomezených tarifů i pro podnikatele. 

17. dubna probíral sliby o poměrném účtování a bezdůvodné obohacování se Vodafone při změně tarifu i server mobilmania.cz. Vodafone reagoval přepracováním stránky Poměrné účtování, kde své ojedinělé praktiky už přiznává a stránka tak už není o poměrném účtování. Pod tlakem dotazů zákazníků pak zájemcům o neomezené tarify nově slibuje: 

Pokud jste stávající zákazník a přecházíte na Neomezený tarif, v prvním Vyúčtování zaplatíte pouze tarif původní. Nový Neomezený tarif vám budeme účtovat poměrnou částkou, ale jeho celou výši vám budeme kompenzovat.

Případ ze stejného soudku doložily lidovky.cz ve článku Vodafone trestá klienty za věrnost, který popisuje případ zákaznice s dotovaným telefonem a nehorázné požadavky Vodafone na zákazníka. I od této praktiky Vodafone bezprostředně upustil. 

Vida, když je teď kam utéci, Vodafone upustí i od bezdůvodného obohacování.

Otázka zní, co na to ČTÚ? Nebo úřad bez podnětu nejedná a nedělá nic? Asi ne, protože včera ČTÚ oznámil, že operátoři nereagovali na jeho požadavek zjednodušení obchodních podmínek a odstranění právně vadných částí. Bude reakce ČTÚ konečně rychlá?

Doplněno: Velmi pěkný Hyde Park s Janem Lodlem. 

18. dubna vstoupil na trh nový virtuální operátor Air Telekom, vlastnící CDMA síť se značkou U:fon. Neomezené volání s úvazkem na dva roky nabízí za 680 Kč.

Ve stejném období se na zpravodajských serverech všeho druhu objevil bezpočet článků na tém a předraženého volání, nových tarifů, srovnání nových tarifů mezi sebou i s okolními státy, bezpočet komentářů, hodnocení i zákaznických zkušeností. Operátoři se ocitli pod těžkým tlakem a zákazníkům hrozícím odchodem se přestávají chovat povýšeně. Nejvíce se to projevilo u neférově účtujícího Vodafone, který se po definitivním zadupání Oskarova ducha začal zákazníky nebývale ždímat. Ale jako nejmenší operátor na trhu už nemůže dovolit dál ztrácet zákazníky a tak od svých praktik pomalu ustupuje.

Pokud jsme nějakou významnou událost opomněli, budeme rádi za upozornění a náš přehled doplníme.

Neomezené volání za 495 Kč je v Česku!

16. dubna 2013 10 komentářů
Propad cen pokračuje! Neomezené volání těď můžeš mít za pouhých 495 Kč a s úvazkem jen na 12 měsíců! V ceně nejsou žádné SMS ani žádná data. Pravda, tarif je k dispozici pro zaměstnance a rodiny vybraných firem, ale mezi těmi je i Amway a jejich prodejci. Stačí sehnat kontakt na jednoho z nich a tarif můžeš mít i ty!


Tarify nabízí Bonerix, s.r.o., což je společnost 100% vlastněná Telefónicou Czech Republic, vzniklá nákupem a sloučením firem šedých operátorů v síti O2. Nabídka na webu Bonerix je veřejně dostupná. A pokud se od doby TMT nic podstatného nezměnilo a minimálně web i infomagazín zůstaly stejné, firma vyžaduje souhlas s inkasem z účtu.

Bez SMS a internetu
Tarif je jednoznačnou volbou pro ty, kteří telefonují, ale nepíšou SMS ani nepotřebují data. A pokud přece, 100 SMS si můžeš pořídit za 80 Kč, 1 GB dat je za 195 Kč. Dohromady za 770 Kč, ale s úvazkem jen 12 měsíců.

S humorem jde všechno líp

15. dubna 2013 3 komentářů
Reakce na nové neomezené tarify jsou různé. Terčem posměchu se však brzy staly především reakce nepřipravených Vodafone a T-Mobile. A operátoři si za to můžou sami, rozesmály už jejich reakce na dotaz mobilmania.cz.

Alžběta Houzarová, Vodafone:
Stejně jako Vodafone v mnoha jiných zemích, i my uvedeme na trh neomezené tarify. Našim firemním i nefiremním zákazníkům je přineseme na konci května. Nabídka bude mimo jiné obsahovat tarif s neomezeným voláním a neomezenými SMS do všech sítí, společně se 600MB datovým tarifem bez dotovaného telefonu za cenu nižší než 700 Kč. Navíc stále budeme našim zákazníkům přinášet dotované přístroje a to v ceně již od jedné koruny. Další dobré zprávy pro zákazníky přineseme během května.

Martina Kemrová, T-Mobile:
T-Mobile nabízí tarify S Námi se stejnou logikou – tedy kombinací neomezeného volání do vlastní, resp. všech sítí již více než rok. Jak už jsme uvedli, o dalším zvýhodnění cen neomezených tarifů jsme již delší dobu uvažovali a během několika dnů oznámíme konkrétní podobu nejvyššího tarifu, který bude minimálně srovnatelný s nabídkou konkurence. Zároveň chystáme v dohledné době uvedení splátkového prodeje telefonů.

Jak moc jim tyto reakce lidé věřili se můžeš přesvědčit v diskuzi pod články.

A objevily se první reakce na Facebooku:

Patrně nejpovedenější parodie na připravenost Vodafone i T-Mobile se povedla autorovi Toje Sranda originálním otitulkováním scény z filmu Der Untergang (Pád Třetí říše).

Všichni co si ty tarify už koupili vypadnou ven...Se svou troškou do mlýna přispěli i sami operátoři v reportáži televize Nova. Sleduj v čase od 3:38.A cenu Martiny Kemrové za nejhloupější zdůvodnění roku získává: Hany Farghali! 
Gratulujeme!

Varování před férovým účtováním Vodafone

14. dubna 2013 9 komentářů
Podle Vodafone desetitisíce zákazníků lační po okamžité změně tarifu na nové neomezené tarify. Všechny stávající zákazníky Vodafone je třeba varovat před skutečně férovým účtováním Vodafone, které nám doložil jeden z našich fanoušků rok starým případem.

Pokud změnu tarifu neuděláš v poslední den zúčtovacího období, Vodafone ti naúčtuje celý měsíc starého tarifu a poměrnou část tarifu nového! Nejhorší případ tak může nastat první den nového zůčtovacího období, protože to zaplatíš na jedno číslo měsíční tarify dva. Operátor na zákaznické lince by tě na to měl upozornit, ale praxe je jiná.Reklamace
Máme k dispozici i nahrávku z telefonátu na zákaznickou linku. Operátorka se účtování dvou tarifů na jedno číslo napřed snaží bagatelizovat, pak se snaží ji prezentovat jako výhodu pro zákazníka (??), odvolává se na Všeobecné obchodní podmínky, ve kterých ale žádná zmínka o současném placení dvou tarifů na jednu SIMku nic není. Nakonec nabízí směšnou kompenzaci. Zákazník její návrh nepřijal a obrátil se písemně na reklamační oddělení.

Písemná reklamace je účinnější, Vodafone je jako mávnutím kouzelného proutku ochoten dobropisovat neoprávněně účtovanou částku.

Logické by bylo naúčtovat poměrnou část tarifu starého do data změny a poměrnou část tarifu nového od data změny. To ale Vodafone odmítá, protože by to prý mohlo poškodit zákazníka. A Vodafone prý neví, kolik jsi do změny provolal! (?) A tak raději účtuje tarify dva.

Ale změna ke dni zúčtování, dle písemného vyjádření Vodafone k reklamaci, není možná jinak než předáním pořadavku na změnu tarifu v poslední den zúčtovacího období. Přijmout požadavek dřív a provést ke dni zúčtování systémy Vodafone údajně neumí.

Sečteno a podtrženo, kupa planých výmluv a na konci zákazník, který zaplatí za totéž 2x. Podle Vodafone naprosto normální věc. 

Dej si pozor! A nedej se!
Nastalo období změn a tak nebude na škodu, když si pečlivě zkontroluješ příští fakturu. A pokud Vodafone od své nechutné praxe účtovat při změně dva paušály na 1 SIM neupustil, je třeba účtování reklamovat. Nenech se ale opít rohlíkem od operátora zákaznické linky. Na písemnou reklamaci dostaneš své peníze zpět. I slečna z reklamačního oddělení v následném telefonickém rozhovoru přiznala, že se jí osobně tato praxe zdá nemravná a že je předmětem mnoha reklamací...

A pokud se svou případnou reklamací u Vodafone neuspěješ, je třeba se obrátit na ČTÚ.
Štítky:

Oligopol opět v jednom šiku

13. dubna 2013 11 komentářů
Poučení z krizového vývoje zloperátorů ve Francii zafungovalo dokonale. Ve čtvrtek O2 představil nové neomezené tarify, v pátek ho za enormního vypětí sil, bez reklamy a se spoustou chyb následoval Vodafone. Dnes se přidal zoufale nepřipravený T-Mobile.

Fraška v přímém přenosu
T-Mobile se nezmohl ani na uslintanou reakci ála Vodafone. Žádná tisková zpráva na webu T-Mobile, žádná narychlo spuštěná stránka s neomezenými tarify, žádná možnost objednat si nový tarif na webu. Jediné, co je v tomto okamžiku oficiálně k dispozici je tento obrázek na titulní straně webu:


Ten jsme jim ale mohli spíchnout za 5 minut už ve čtvrtek :-) A za lidovku, za rok neomezeného volání :-)


A protože tisková zpráva není veřejně dostupná, musíme se spokojit s informacemi, které publikovala mobilmania.cz. Nejvyšší tarif zcela kopíruje nabídku O2 Free CZ. Prostřední se 220 min, 100 SMS a 0,3 GB za 472 Kč je už ale podstatně výhodnější než obdobný tarif O2. Také nejmenší tarif má 56 min, 30 SMS a 0,02 GB dat za 273 Kč a i on je tak podstatně výhodnější než obdobná nabídka O2. Informace prosím berte jako neověřené, Martina Kemrová je patrně na dovolené a tak se T-Mobile nezmohl ani na publikování tiskové zprávy...

Doplněno: našla se i kratičká tisková zpráva, byť ne na titulce t-press.cz, a v ní informace, že oba menší tarify jsou s voláním do vlastní sítě pouze od 19-7 hodin. Ve špičce by kvalitně připravená síť T-Mobile nápor neomezeně volajících nemusela unést. :-)A teď pecka: protože T-Mobile nestíhá, budeš si pro tarif muset na prodejnu. Tam bude max. rukou naškrábaný nápis na mazací tabuli. Prostě dokonalé. :-)

Přesto MM cituje:
Tarifní zvýhodnění jsme připravovali již delší dobu v reakci na přání našich zákazníků a jsme přesvědčeni, že přinášíme nabídku nejlépe pokrývající jejich potřeby. Například zákazníkům v nižších tarifech přinášíme mnohem více volných minut a SMS do všech sítí. Převádíme také nevyčerpané jednotky do příštího období.

Buď se jedná o část SMS Martiny Kemrové nebo v tiskovém oddělení T-Mobile pracuje jí podobných géniů víc. :-) Nikdo nepochybuje, že nové tarify v T-Mobile už dlouho připravovali, ostatně jejich představení bez tiskové konference, bez změny webu a v sobotu jasně připravenost T-Mobile jasně dokazují.

Všechny naše příznivce ale musí potěšit oficiální potvrzení T-Mobile, že naše akce Řekni si T-Mobile o férovou cenu, padla na tak úrodnou půdu a byla vyslyšena. Za všechny účastníky akce, kteří vyjádřili své přání, T-Mobile děkujeme... Aspoň jste byli připraveni. Nebo ne? :-)
Štítky:

Nebuď tupá ovce! Neomezený tarif jen bez závazku!

Euforie z nových neomezených tarifů by mohla některé zaslepit či ovlivnit jejich střízlivé uvažování. Proto není od věci vydat následující varování:


Je více než zřejmé, že zloperátoři se nové neomezené tarify snaží využít k uvázání co nejvíce zákazníků a k zabetonování trhu na další dva roky! Pokud chceš nový neomezený tarif, dej operátorovi jasně najevo, že si své svobody ceníš víc než pár korun měsíčně!

Přichází období bouřlivých změn a ty získáš svobodu svou volbu kdykoli změnit.

Nebuď tupá ovce! Neomezený tarif jen bez závazku!

Brzy přijdou skuteční virtuálové a třeba i 4. operátor a svých ukvapených rozhodnutí bys mohl(a) litovat.

Štítky: , ,