Aukce kmitočtů - naprosté fiasko

20. listopadu 2013 2 komentářů
Obrovským překvapením včera skončila aukce kmitočtů. Nejenže Česko nebude mít tolik očekávaného a potřebného čtvrtého operátora. Včerejší výsledek zpečetil triumvirát oligopolních zloperátorů a zabetonoval trh s mobilními daty minimálně do roku 2029.

Co se vlastně stalo?
8. dubna 2013 ČTÚ vyhlásil veřejnou konzultaci návrhu podmínek aukce kmitočtů. Po zveřejnění přijatých připomínek a jejich zpracování ČTÚ na neuvěřitelně nepřehledném webu zveřejnil Vypořádání došlých připomínek. Už v tomto textu se objevují první náznaky, kterým se budeme věnovat později. 15. srpna 2013 pak došlo k Vyhlášení výběrového řízení s finální verzí všech dokumentů. Všechny tyto události byly komentovány v médiích a přesto se ČTÚ, již pod vedením Jaromíra Nováka, podařil husarský kousek.


Do přílohy č. 4 - Aukční řád, byla propašována překvapivá formulace, který si žádný z novinářů, dokonce ani přepečlivý Jiří Peterka, ani nikdo z nás, nevšiml a jak dokazuje Google, nikým nebyla komentována. Bod 4.4.7 Aukčního řádu:

4.4.7 Pravidla podávání nabídek u Aukčního bloku A3
Nabídky na Aukční blok A3 mohou podávat pouze Žadatelé, kteří ke konci lhůty pro podávání Žádostí nebyli oprávněni k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 900 MHz.


V případě, že na základě vyhodnocení prvního Aukčního kola dojde k situaci, kdy Aukční blok A3 nebude mít stanoveného Držitele nejvyšší nabídky, mohou od následujícího Aukčního kola Nabídky na tento Aukční blok podávat všichni Účastníci aukce.


V případě, že v průběhu Aukční fáze dojde k situaci, kdy ve třech po sobě jdoucích Aukčních kolech nebude u Aukčního bloku A3 určen Držitel nejvyšší nabídky, mohou od následujícího Aukčního kola Nabídky na tento Aukční blok podávat všichni Účastníci aukce. Aukční kolo, kdy není určen Držitel nejvyšší nabídky u Aukčního bloku A3 a současně se o tento Aukční blok dosud nesmí ucházet všichni Účastníci aukce, nemůže být závěrečným Aukčním kolem dle kapitoly 4.3.4 Aukčního řádu.
 

O možnosti podávání Nabídek u Aukčního bloku A3 všemi Účastníky aukce budou všichni Účastníci aukce informováni prostřednictvím EAS.

Bod 4.4.7 finální verze přílohy č. 4 - Aukčního řádu, přestože zcela zásadním způsobem mění nesčetněkrát proklamované vyhrazení 2x 10 MHz pro nového zájemce, nebyl součástí návrhu předloženého k veřejné diskuzi. ČTÚ tuto významnou změnu podmínek aukce dokonce ani nezmínil v osmistránkovém Shruntí k vypořádání připomínek, které je úvodem ke kompletnímu a značně nezáživnému čtení Vypořádání připomínek. Ve Shrnutí je obhajováno vyhrazení pásma, ale ani zmínka o zcela zásadní změně postoje při případném nezájmu nových uchazečů.

Bod přitom vznikl na základě připomínky 4-004 podané Ministerstvem průmyslu a obchodu:

ČTÚ ve vyhlášení aukce neodůvodnil vyhrazení dvou bloků v pásmu 800 MHz pro nové uchazeče oproti předchozí aukci, když při vypořádání připomínek k vyhlášení předchozí aukce uváděl Úřad výrazné argumenty, proč kmitočty v tomto pásmu pro nového hráče nevyhrazovat. Vyhrazení aukčních bloků bez velmi silného odůvodnění ulehčuje argumentaci stávajících operátorů v případě jejich právních kroků. Zároveň vyhlášení neřeší situaci, kdy se o vyhrazené bloky žádný nový uchazeč nepřihlásí – zůstanou totiž v tom případě „ladem“ a budou předmětem další aukce, která ale přinese dodatečné náklady např. na poradenství, aukční software. Proč nebyla zvolena varianta, v níž by se vyhrazené bloky v případě nepřihlášení nového zájemce zařadily do aukce pro stávající operátory?

a připomínky 4-013 podané společností T-Mobile:

Dále považujeme za zcela nezbytné, aby byly podmínky Aukce II doplněny o postup pro případ, kdy o rezervované spektrum neprojeví nově vstupující subjekt na trh zájem a spektrum by tak zůstalo neprodané.

Navrhujeme tak za předpokladu nezrušení rezervace bloku A3 doplnit na konec článku 4.1.1 následující text: „V případě, kdy se do Aukce nepřihlásí Žadatel, který není držitelem spektra v pásmu 900 MHz či pokud takový účastník Aukce nebude od prvního Aukčního kola na blok A3 bidovat či v průběhu Aukce svou nabídku na blok A3 stáhne, bude blok A3 v následujícím aukčním kole rozdělen na dva bloky o velikosti 2x5 MHz (bloky A3.1 a A3.2) a bude nabídnut účastníkům Aukce bez výhrady.“


Obě připomínky byly ČTÚ "částečně akceptovány" a do přílohy č. 4 - Aukčního řádu tak byl propašován výše citovaný bod 4.4.7. Asi není náhodou, že to připomíná práci parlamentu, který "do zákona o letním čase přilepí zvýšení daní o několik procentních bodů".

Především připomínka Ministerstva průmyslu a obchodu ze 24. května 2013, v době podání vedeného Martinem Kubou a vypracovaná Borisem Kačírkem, zcela popírá zájem na zvýšení konkurence na telekomunikačním trhu, deklarovaný vládou Petra Nečase. A bývalý úředník Martina Kuby, Martinem Kubou navržený a vládou Petra Nečase schválený do funkce předsedy rady ČTÚ Jaromír Novák, je podepsán pod finální verzí dokumentů k aukci kmitočtů.

Co je špatně?
Především skutečnost, že bylo rozděleno celé dosupné pásmo 800 MHz, aniž by bylo dosaženo původně hlasitě proklamovaného cíle - zvýšení konkurence na telekomunikačním trhu. Všichni se soustředili na pozitivně znějící argumentaci ČTÚ a výhrady operátorů natolik, že si nikdo nevšiml, že v příloze č. 4 (!) se objevila pro zloperátory otevřená vrata s parádně vyšperkovaným transparentem: Vítejte.

Celé to připomíná scénář béčkového filmu, ale stejně dobře by to mohl být dokument o nebetyčné hlouposti horlivých úředníků. A v Česku doslova prolezlém všudypřítomnou korupcí se dozajista objeví i teorie o korupčním jednání. Ostatně, indicie tady jsou a jsou jasně čitelné.

- Předchozí aukci kmitočtů svévolně zastavil Pavel Dvořák při ceně blížící se 20 mld. Kč.
- Druhou aukci těsně před koncem svého funkčního období vyhlásil opět Pavel Dvořák.
- V návrhu podmínek aukce i aukčního řádu se hovoří o vyhrazení 2x 10 MHz v pásmu 800 MHz.
- Možnost prodeje celého spektra stávajícím operátorům je v navrhovaných textech vyloučena.
- Úředník Boris Kačírek, předlistopadový radioamatér, formuluje zásadní připomínku za MPO.
- Jaroslav Novák, kariérní ministerský úředník, formulaci bodu 4.4.7 schvaluje svým podpisem.
- Z aukce vypadl jediný skutečný zájemce, Petr Kellner a jeho PPF. Díky koupi Telefónica O2.
- Mezi účastníky aukce se přihlásila narychlo převedená a přejmenovaná firma Petra Kellnera.
- Až na poslední chvíli se do aukce přihlásil i Karel Komárek.
- Aukce skončila s využitím bodu 4.4.7 naprostým vítěstvím oligopolu zloperátorů.

Zloperátoři ušetřili přibližně 11 miliard korun! A to je dost penež na to, aby byl zablokován příhoz Revolution Mobile i na poslední chvíli přihlášeného Karla Komárka. Objevila se dokonce i spekulace, že Karel Komárek se do aukce přihlásil pouze se záměrem získat toto "výpalné z aukce".

Poznámka: O 11 miliardách můžeme diskutovat, zda by některá z nabídek byla či nebyla stažena. Podstatné ale je, proč se v Česku kmitočty ani třeba exekutory zabavené nemovitosti nedraží stejně jednoduše jako na eBay? Proč si ČTÚ či exekutorská komora vymýšlejí naprosto nesmyslné pravidla aukce? Proč tyto procesy nemohou být jednoduché a transparentní?

Opakuje se tak zpackané výběrové řízení z roku 2001, kdy se rozdělovaly frekvence v pásmu 2100 MHz. Ani tehdy stát nebyl schopen nabídnout frekvence ve správnou dobu a výsledkem bylo naprosté vítězství operátorů, nedlouho poté stvrzené přiklepnutím zbývajícího pásma společnosti Vodafone.

Co můžeme očekávat?
Pásmo 800 MHz je zcela rozděleno, zloperátoři splní rozvojová kritéria s využitím již existujících sítí 3G/UMTS, takže v pohodovém tempu v následujících letech dokryjí řídčeji osídlené oblasti. Výhradně výměnou technologie na svých stožárech zajišťujících 2G služby na 900 MHz. A tím rozvoj 3G i 4G v Česku skončí. Nejméně roku 2029 mobilní data v Česku zůstanou omezená nesmyslně malým FUP a předraženou cenou.

Nebylo by pro stát výhodnější neprodat? Pravda, přišel by o pár korun za pronájem nevyužitého pásma, o které se bál Boris Kačírek. Ale zachoval by si možnost opakovat aukci za lepších ekonomických podmínek (jako se stalo ve Francii s doprodejem pásma 2100 MHz a vznikem Free Mobile) a hlavně, rozdělil by stávající oligopol (jako se to podařilo v Polsku), protože nevyhrazených 2x 20 MHz nemohlo uspokojit 3 operátory zcela stejně. V obou případech, Francii i Polsku, tyto postupy prokazatelně vedly k podstatnému snížení cen předraženého volání.

Ale to bysme museli mít schopné, nikoli všehoschopné úředníky. Nu což, vždyť je to jedno. Zaplatíme to my všichni. Státu i zloperátorům. Mají to totiž do roku 2029 pojištěné.
Štítky:

Vodafone - něco se děje

1. listopadu 2013 0 komentářů
Je to sotva pár týdnů, co se vedení koncernu Vodafone odhodlalo vyhodit nevýraznou a ve skutečnosti dosti neschopnou Muriel Anton z pozice generální ředitelky českého Vodafone. Dnes ji ve funkci střídá Baleš Šarma.

Muriel Anton proslula větou: "Přála bych si, aby se o Vodafonu nejen za doby, kdy jsem stála v jeho čele, ale i poté mluvilo jako o společnosti, která se chová slušně a férově.", zatím co zkušenosti zákazníků signalizovaly pravý opak. Vodafone pod vedením Muriel Anton na zákazníky i výstavbu sítě stále více kašlal a nespokojenost zákazníků rostla. To se poměrně drasticky projevilo v posledním čtvrtletí, ve kterém Vodafone ohlásil pokles zisku o 45% a zaznamenal i pokles počtu zákazníků!

Patrně poslední kapkou ale byla o něco dřívější neschopnost Vodafone domluvit se na sdílení sítě s O2. Jak dnes všichni víme, dohodu s O2 Vodafonu vyfoukl T-Mobile a Vodafone se tak ocitl v technologické izolaci, s nejhorší sítí a nejhorším pokrytím.JavaScript zapnutý, to jen programátoři Vodafone ho nejsou schopni
správně detekovat. A takhle nějak to u Vodafone vypadá úplně ve všem.


Loď se potápí už nějaký čas...
... a jako jeden z prvních loď opouští: David "jelito" Duroň, který proslul nepochopitelnou vánoční reklamou s velikonočními zajíčky :-) Po veskrze neúspěšném působení na pozici marketingového ředitele v letech 2010 až 2013 se nedlouho po jarním propadáku nových Red tarifů údajně rozhodl užívat si života. Podle některých hlasů to ale bylo jinak...

Buď jak buď, už v říjmu 2013 je David zpět. Na pozici "marketingového ředitele pro domácnosti v Česku" u Telefónica O2 a s hned prvním úspěšně zvládnutým úkolem - sebepropagací. Tak velkou vlnu zpráv médií, ČTK i jeho tupých opisovačů kvůli jedné bezvýznamné změně místa český internet asi nepamatuje. Nikdo přitom nenašel odvahu napsat, že se jedná o výrazně nižší pozici, něž jakou David Duroň zastával u Vodafone.

Vodafone obnovuje výstavbu sítě?
Ještě větší překvapení ale přišlo včera, když Vodafone oznámil výstavbu LTE v pásmu 900 MHz. Ze dne na den se tak frekvence, ještě před pár měsíci údajně zcela nepostradatelné pro 2G služby, uvolnily pro nové technologie.

V praxi se tak potvrzuje jeden z našich argumentů pro možné omezení v aukci frekvencí. Společné "spectrum cap" v pásmech 800 a 900 MHz. Obě pásma jsou z hlediska šíření signálu v terénu velmi podobná a po souhlasu ČTÚ s technologickou neutralitou využití již přidělených frekvencí na jaře loňského roku se stávající operátoři s přídělem v pásmu 900 MHz ocitají v podstatně výhodnější pozici než tomu bude u nového subjektu. Společné spectrum cap mohlo zabránit hromadění spektra už při nastavení na 2x 20 MHz v obou pásmech dohromady. A automaticky by vytvořilo prostor i pro nového operátora: Vodafone by v aukci mohl získat nejvýše 2x 10 MHz v pásmu 800 MHz a T-Mobile i O2 pouze 2x 5 MHz v pásmu 800 MHz, neb oba mají více než 2x 10 MHz v pásmu 900 MHz.

Můžeme Vodafone věřit?
Nelze se ale zbavit dojmu, že tzv. Turbo internet je od Vodafone jeden z posledních výkřiků tonoucího. Pokrytí sítě Vodafone je zoufalé, zákazníci si stěžují na neschopnost udržet hovor i jen na dálnici D1. Natož pak na data, natož pak na 3G data na stejném úseku. A tak včera prezentované mapy pokrytí daleko víc než možnou realitu připomínají předvolební sliby politiků.

Ale pro Vodafone to může být i poslední šance. Díky neschopnosti Muriel Anton domluvit se na sdílení sítě s O2 či T-Mobile se Vodafone dostal do nezáviděníhodné situace i v aukci. Chce-li zůstat konkurenceschopným, musí získat 2x 10 MHz v pásmu 800 MHz, zatímco O2 a TM stačí každému 2x 5 MHz. Pokud ale jeden z nich, či dokonce nový subjekt, Vodafone přeplatí, ocitne se Vodafone na technologickém chvostu a je velmi pravděpodobné, že Česko do dvou let opustí.
Štítky: ,